Įmonės kviečiamos pareikšti nuomonę dėl alternatyvių verslo ginčų sprendimo būdų

Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai apima verslo ginčų sprendimo procesą, priklausantį nuo trečiosios šalies, kuri siūlo, paskiria sprendimą arba palengvina taikų sprendimą nesikreipiant į teismą. Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai apima ir tokius procesus kaip mediacija, arbitražas, taikinimas ir daug kitų. Europos Komisija, siekdama išsiaiškinti ar verslui, daugiausia mažosioms ir vidutinėms įmonėms, reikia pigesnių, greitesnių ir efektyvesnių verslo ginčų sprendimo būdų nei teismai, kviečia įmones dalyvaut viešojoje konsultacijoje ir pareikšti nuomonę.

Jei didelis ginčų kiekis nepatektų į tesimus, o verslas turėtų efektyvesnių ir nereikalaujančių kreiptis į tesimą žalos atlyginimo mechanizmų. Naudojantis alternatyviais ginčų sprendimo būdais verslas sutaupytų, nes šie būdai yra pigesni, reikalauja mažiau laiko, yra mažiau komplikuoti nei teismų sistema. Mažosios įmonės galėtų daugiau laiko skirti savo verslui ir išvengti finansinių, laiko ir kitų nuostolių, patiriamų bylinėjantis. Verslininkai tuomet daugiau prekiautų ne tik savo šalyje, bet ir užsienyje, jei žinotų, kad patirta žala kilus ginčui galėtų būti lengviau atlyginama naudojantis patikimu alternatyviu ginčų sprendimo būdu. Šios iniciatyvos galėtų turėti teigiamą įtaką tarptautinei prekybai bei padėtų siekiant darnios verslo plėtros Europos Sąjungoje.

Europos Komisija ketina sukurti verslo ginčų sprendimo instrumentą, kuris galėtų papildyti teisinius ginčų su vartotojais ir ginčų sprendimo internete pasiūlymus, kuriuos Europos Komisija priėmė 2011 m. lapkričio 29 d. Šie Europos Komisijos pasiūlymai, susiję su alternatyviais verslo ginčų sprendimo būdais, dar nesukuria Europos Sąjungos teisės, tačiau jie yra aptariami Europos Parlamente ir taryboje.

Pasiūlymas priimti direktyvą dėl alternatyvių ginčų sprendimo būdų kilus ginčams su vartotojais, galioja visiems ginčams, kurie yra reglamentuojami sutartimis, kylantiems verslui prekiaujant ar teikiant paslaugas vartotojams Europos Sąjungoje (internete, tarptautiniu mastu ir šalies viduje). Tai įpareigotų šalis – nares užtikrinti, kad šie ginčai būtų perduoti alternatyvių ginčų sprendimo paslaugas teikiančiai įstaigai, atitinkančiai tam tikrus reikalavimus, kuri būtų nešališka bei skaidriai ir efektyviai teiktų paslaugas. Direktyva taip pat užtikrintų, kad vartotojai gautų patikimą informaciją apie alternatyvių ginčų sprendimo paslaugas teikiančias įstaigas. Pasiūlymas sukurti reglamentą, reguliuojantį ginčų su vartotojais sprendimą interneto platformose padėtų spręsti tarptautinius ginčus naudojantis elektroninėmis priemonėmis.

Komisijos pasiūlymai dėl alternatyvių ginčų sprendimo būdų ir ginčų sprendimo internete papildytų jau egzistuojančius instrumentus, t.y. Mediacijos direktyvą reguliuojančią tam tikrus mediacijos aspektus civilėse ir komercinėse bylose, ir 1998 ir 2001 metų Europos Komisijos rekomendacijas. Rekomendacijos yra taikomos subjektams, atsakingiems už mechanizmus sprendžiant ginčus su vartotojais, veikiantiems už teismo ribų, bei subjektams, sprendžiantiems ginčus su vartotojais abiejų pusių sutarimu nesikreipiant į teismą.

Pagal 2011 m. balandžio mėn. Europos Komisijos paskelbtą konsultaciją dėl alternatyvių ginčų sprendimo būdų už teismo proceso ribų surinktus duomenis, įmonės Lietuvoje neturi pakankamai informacijos apie ginčų sprendimo ne teisme alternatyvas. Nors daugelis konsultacijos dalyvių (70 proc.) žino apie alternatyvius ginčų sprendimo būdus, tik nedidelė dalis (20 proc.) naudojosi alternatyviais būdais sprendžiant ginčus. Ir nors už alternatyvių ginčų sprendimo būdų naudojimą ateityje pasisakė 50 proc. respondentų, 30 proc. pasikliautų oficialiu teismo sprendimu. 20 proc. respondentų neturi nuomonės šiuo klausimu.

Verslininkai pripažįsta, kad naudojantis alternatyviais ginčų sprendimų būdais, sprendimas priimamas greičiau ir neretai kainuoja mažiau, be to, leidžia išlaikyti anonimiškumą ir verslo reputaciją. Sprendžiant ginčus su vartotojais, verslo atstovai pasisako už kolektyvinių sprendimų priėmimą kilus ginčams su vartotojais.

Europos verslo ir inovacijų tinklas (angl. Enterpise Europe Network), prisidėdamas prie Europos Komisijos iniciatyvos, kviečia įmones dalyvauti paskelbtoje konsultacijoje ir pareikšti nuomonę dėl alternatyvių verslo ginčų sprendimo būdų iki kovo 5 d. užpildant anketą ir, priklausiomai nuo įmonės įsikūrimo vietos, siunčiant žemiau nurodytais elektroninio pašto adresais. Įmonių konfidencialumas garantuojamas, surinkti duomenys bus perduoti Europos Komisijai ir prisidės prie tolesnio politikos formavimo.

Kauno, Marijampolės ir Šiaulių apskričių įmonėms:

Jolanta Dominauskienė

Tel.: 8 – 37 229212

El. paštas: jolanta.dominauskiene@chambers.lt

 

Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskričių įmonėms:

Rimantė Šniuolytė

Tel. 8-46 390 863

El. paštas: rimante.sniuolyte@chambers.lt

 

Vilniaus, Alytaus, Utenos ir Panevėžio apskričių įmonėms:

Irena Jasiukevičiūtė

Tel.: 8-5 2135450

El. paštas: irena.jasiukeviciute@cci.lt

 

Anketą galima parsisiųsti čia.