Europos Komisijos viešoji konsultacija su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis (MVĮ) dėl išlaidų, kurios atsiranda pagal Duomenų saugojimo direktyvos (DRD) įsipareigojimus

Europos Komisijos Vidaus reikalų generalinis direktoratas atlieka dabartinės telekomunikacijų duomenų saugojimo, prieigos ir naudojimo kovojant su nusikalstamumu Europos Sąjungos teisės aktų sistemos, veikiančios pagal Duomenų saugojimo direktyvą (2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/24/EB dėl duomenų, generuojamų arba tvarkomų teikiant viešai prieinamas elektroninių ryšių paslaugas arba viešuosius ryšių tinklus, saugojimo ir iš dalies keičianti Direktyvą 2002/58/EB), poveikio vertinimą ir teiks pasiūlymus dėl jos peržiūros.
Oficialus direktyvos tekstas lietuvių kalba skelbiamas:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0054:0063:LT:PDF
Europos Komisija (EK), atlikdama poveikio vertinimą, siekia išsiaiškinti visas atitikimo Duomenų saugojimo direktyvai išlaidas, ypač išlaidų skirtumą tarp mažų ir didelių įmonių. EK sukūrė viešos konsultacijos klausimyną, kuris padės išsiaiškinti svarbiausius klausimus ir nustatyti konkretesnių tyrimų reikalaujančias sritis.
Klausimynas skirtas visiems viešai prieinamų elektroninių ryšių paslaugų arba viešųjų ryšių tinklų teikėjams, kuriems galios Duomenų saugojimo direktyva arba tiksliau, visoms įmonėms pagal nacionalinę teisę, į kurią perkelta Duomenų saugojimo direktyva. Pagrindiniame dokumente pateikiami atitinkami NACE kodai (ekonominės veiklos kodai).
Klausimyno priedas: potencialios išlaidos atsirandančios dėl atitikimo duomenų saugojimo reikalavimams
Klausimynas yra anonimiškas. Visi surinkti duomenys bus griežtai konfidencialūs.
Prašome užpildyti klausimyną ir iki kovo 23 d. atsiųsti į:
Kauno PPAR (Kauno, Šiaulių ir Marijampolės apskričių įmonės) el. paštujolanta.dominauskiene@chambers.lt. Informaciją teikia tel. (8 37) 22 92 12 (Jolanta Dominauskienė).
Klaipėdos PPAR (Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių įmonės) el. pašturimante.sniuolyte@chambers.lt. Informaciją teikia tel. (8 46) 39 08 63 (Rimantė Šniuolytė).
Vilniaus PPAR (Vilniaus, Alytaus, Ukmergės ir Panevėžio apskričių įmonės) el. paštumarijus.muralis@cci.lt. Informaciją teikia tel. (8 5) 213 64 80 (Marijus Muralis).
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir maloniai kviečiame naudotis Europos verslo ir inovacijų tinklo (Enterprise Europe Network) paslaugomis: www.paramaverslui.eu
Pagarbiai,

Europos verslo ir inovacijų tinklo Vilniaus PPAR biuro vadovė           Irena Jasiukevičiūtė