Europos Sąjungos įstatymai dėl narkotinių medžiagų pirmtakų apima medžiagas (vadinamas „narkotinių medžiagų pirmtakais – prekursoriais“), kurios gaminamos ir tiekiamos teisėtiems tikslams, tačiau šios medžiagos taip pat gali būti panaudotos nelegalių narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai. 2004 m. vasario 11d. Reglamentas Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), OJ L 47, 2004.2.18, p. 1, galima perskaityti: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0273:20090420:EN:PDF Pagrindinis Europos įstatymų tikslas – stebėti prekybą narkotinių medžiagų pirmtakais bei nustatyti įtartinus veiksmus siekiant užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams. Europos Komisija įvertino Europos narkotinių medžiagų pirmtakų

Praėjusią savaitę vykusios trečiosios metinės konferencijos Antverpene (Belgija) metu Enterprise Europe Network (liet. Europos verslo ir inovacijų tinklas) paskelbė Kinijoje ir Pietų Korėjoje atidaręs 15 kontaktinių centrų, kurie padės smulkiosioms ir vidutinėms įmonėms (SVĮ) įžengti į patrauklias rinkas. Europos Komisijos viceprezidentas Antonio Tajani pabrėžė, kad už ES sienų veikiančių įmonių konkurencija dėl finansinės krizės labai išaugo. SVĮ reikia daugiau atvirų rinkų ir teisingos konkurencijos siekiant tapti konkurencingomis. Šiandien ES 25% smulkaus ir vidutinio verslo užsiima eksportu ir tikimasi, kad ši dalis

Nuo 2000-ųjų prekybos vertė su Kinija išaugo tris kartus. 27-ių ES valstybių narių prekių eksportas į Kiniją nuosekliai augo nuo 26 mlrd. eurų 2000-aisiais metais iki 82 mlrd. eurų 2009-aisiais. Tuo tarpu importas 2000 m. nuo 75 mlrd. eurų pasiekė 248 mlrd. eurų viršūnę 2008 m. ir 2009-aisiais krito iki 215 mlrd. eurų. Todėl 27-ių ES valstybių prekybos su Kinija deficitas labai išaugo, nuo 49 mlrd. 2000-aisiais iki 470 mlrd. eurų 2008 m. ir 2009 m. nukrito iki 133 mlrd.

Europos Sąjungos-Japonijos pramoninio bendradarbiavimo centras kviečia dalyvauti mokymo misijoje „Distribucija ir verslo praktika Japonijoje“, vyksiančioje 2011 m. vasario 21-25 d. Ši misija skirta ES šalių įmonių eksporto vadybininkams, norintiems  susipažinti su Japonijos rinka bei jų dalyvių poreikiais, o taip pat pasirinkti geriausią rinkodaros strategiją. Siekiant palengvinti dalyvavimą programoje smulkioms ir vidutinėms įmonėms, iš dalies kompensuojamos išlaidos susijusios su dalyvavimu šioje mokymo misijoje. Daugiau informacijos: http://www.eu-japan.eu/global/business-training/distribution-and-business-practices.html Paraiškos dėl dalyvavimo misijoje pateikiamos iki 2010 m. gruodžio 9 d. Kontaktams:  Mrs. Jessica Michelson Marketing & Communication Manager Tel: +32 2

Naudojantis Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų) tinklu, Lietuvos įmonės kviečiamos įsitraukti į Europos verslo politikos formavimo procesus. Įmonių nuomonės / pozicijos pateikimui yra skirta SME Feedback (liet. grįžtamasis smulkaus ir vidutinio verslo ryšys) duomenų bazė, kurias teikia Enterprise Europe Network Lietuvoje. Mūsų tikslas – surinkti konkrečių problemų, su kuriomis susiduria įmonės dirbdamos vieningoje ES rinkoje, pavyzdžius, kylančius dėl verslo reglamentavimo ES. Todėl siekiame sužinoti ar: • Jūsų verslas susidūrė su problemomis bandant pradėti verslą naujose Europos rinkose? • Jums kyla problemų vykdant sudėtingas

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – Agentūra) kreipiasi į galimus pareiškėjus ir ragina juos nedelsti pateikti paraiškas ES struktūrinių fondų paramai gauti pagal šiuo metu paskelbtus kvietimus teikti paraiškas pagal priemones „E-verslas LT“ ir „Naujos galimybės“. Nors paraiškų pateikimo terminas dar nesibaigia: pagal priemonę „E-verslas LT“ jos priimamos iki 2010 m. lapkričio 11 d., o pagal priemonę „Naujos galimybės“ – iki 2010 m. gruodžio 27 d., Agentūra siūlo paraiškų pateikimo neatidėti paskutinei dienai, nes siekia padėti teisingai parengti paraiškas,

Reaguodama į finansų krizę, Komisija pateikė teisės aktų pasiūlymus, kurių tikslas - stiprinti ir plėsti dabartines ES ekonominės ir fiskalinės politikos koordinavimo priemones. Pasiūlymais siekiama stiprinti Stabilumo ir augimo paktą pirmiausia daugiau dėmesio skiriant valstybių skolai ir fiskaliniam tvarumui: išplėsti makroekonominio disbalanso priežiūrą ir veiksmingiau užtikrinti vykdymą sankcijomis bei paskatomis. Dėl pasiūlymų ES sutarties keisti nereikės, bet juos dar turi patvirtinti Taryba ir Europos Parlamentas. Valstybių skolos dydžio stebėjimas Siekiant geriau užtikrinti, kad valstybės laikytųsi Stabilumo ir augimo pakto taisyklės, kuria reikalaujama, kad jų

Siūlomame naujame plane daugiausia dėmesio skiriama darbo užmokesčių skirtumo mažinimui ir geresnėms galimybėms moterims siekti vadovaujamų pareigų. Tarp svarbiausių prioritetų yra ir smurto šeimoje problemos sprendimas. Nepaisant pastaraisiais keleriais metais padarytos pažangos siekiant lyčių lygybės, ES moterys vis tiek uždirba vidutiniškai 18 % mažiau nei vyrai. Be to, žymiai mažiau moterų negu vyrų eina aukščiausias vadovaujamas pareigas ir žymiai labiau tikėtina, kad jos patiria smurtą šeimoje. Lyčių lygybė yra ne tik viena iš pagrindinių teisių, bet ir nepaprastai svarbus ES ekonomikos augimo

Italijos agentūra APRE (Agency for the Promotion of European Research), informuojanti apie mokslinių tyrimų finansavimą ES, sukūrė partnerių paieškos bazę. Bazėje galima ieškoti projekto partnerių, taip pat užregistruoti savo partnerio profilį. Daugiau informacijos:http://ricercapartner.apre.it/ Šaltinis: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, VšĮ Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklas) taip pat padeda surasti partnerius per tinklo duomenų bazę, dėl informacijos kreipkitės į Lietuvos inovacijų centrą, Mantą

Nauja Europos strategija, kurios tikslas - paspartinti naujų produktų ir paslaugų kūrimą, sudarant sąlygas didesniam ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui. "Inovacijų sąjungos", strategijos "Europa 2020" pavyzdinės iniciatyvos, paskirtis - skatinti ir spartinti inovacijų diegimą Europoje šalinant kliūtis, trukdančias geroms idėjoms pasiekti rinką. Įgyvendinant iniciatyvą numatoma kurti viešojo ir privačiojo sektorių "inovacijų partnerystę", kad inovacijos rinką pasiektų greičiau, todėl turėtų padidėti mokslinių tyrimų ir plėtros finansavimas, būti geriau koordinuojamos investicijos, o teisės aktai ir standartai turėtų būti atnaujinami ir atitikti šiandienos ekonomikos