Europos Komisija konsultuojasi su verslu dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) Europos įstatymų peržiūros

Europos Sąjungos įstatymai dėl narkotinių medžiagų pirmtakų apima medžiagas (vadinamas „narkotinių medžiagų pirmtakais – prekursoriais“), kurios gaminamos ir tiekiamos teisėtiems tikslams, tačiau šios medžiagos taip pat gali būti panaudotos nelegalių narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai. 2004 m. vasario 11d. Reglamentas Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), OJ L 47, 2004.2.18, p. 1, galima perskaityti: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0273:20090420:EN:PDF

Pagrindinis Europos įstatymų tikslas – stebėti prekybą narkotinių medžiagų pirmtakais bei nustatyti įtartinus veiksmus siekiant užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams.

Europos Komisija įvertino Europos narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) įstatymų veiksmingumą ataskaitoje, kurios tekstą galima perskaityti: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0709:FIN:en:PDF. Ši ataskaita atskleidė tam tikrus sunkumus siekiant užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams. Ataskaitoje taip pat pateikiami sprendimai, kaip galima išspręsti šiuos sunkumus.

Remdamasi Komisijos ataskaita, Taryba priėmė išvadas dėl Komisijos vertinimo, kurios, tarp kitų, siūlo Komisijai iki 2011 m. pabaigos padaryti pataisas Europos įstatymuose.

Konsultacijos tikslas – suteikti Komisijai grįžtamąjį ryšį apie sunkumus ir išlaidas, su kuriomis susidurtų MVĮ, jei būtų pakeistas narkotinių medžiagų pirmtakų įstatymas.

Klausimynas skirtas MVĮ, kurios yra narkotinių medžiagų pirmtakų, įtrauktų į oficialų sąrašą 2-oje kategorijoje pagal Reglamentą (EB) Nr. 273/2004, galutinės vartotojos.

  • „Galutinis vartotojas“ traktuojamas kaip perkantis šias medžiagas panaudojimui savo versle, t.y. kitų medžiagų ar gaminių gamybai ar perdirbimui.
  • „Į oficialų sąrašą 2-oje kategorijoje įtrauktos medžiagos“ yra: acto rūgšties anhidridas, fenilacto rūgštis, antranilo rūgštis, piperidinas, ir kalio permanganatas (Cf. Reglamentas Nr. 273/2004 priedas 1, galima rasti anksčiau paminėtu adresu:http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0273:20090420:EN:PDF).
  • Įprastas naudojimas – į oficialų sąrašą 2-oje kategorijoje įtrauktų medžiagų naudojimas plastiko, gumos, tekstilės, dažiklių, fotocheminių medžiagų, kvepalų, sprogmenų, vaistų, biocidų ir augalų apsaugos gaminių, valymo, balinimo, dezinfekavimo priemonių, dezodorantų, maisto, kvapniųjų/skonio medžiagų gamyboje.

Išsamesnė informacija ir pasirinkimo variantai pateikiami priede.

Klausimynas yra anonimiškas. Visi surinkti duomenys bus griežtai konfidencialūs.

Prašome užpildyti pridedamą klausimyną ir iki lapkričio 15 d. atsiųsti elektroniniu paštu:

Kauno PPAR (Kauno, Šiaulių ir Marijampolės apskričių įmonės) el. paštu: jolanta.dominauskiene@chambers.lt

Klaipėdos PPAR (Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių įmonės) el. paštu: lina.mockute@chambers.lt

Vilniaus PPAR (Vilniaus, Alytaus, Ukmergės ir Panevėžio apskričių įmonės) el. paštu: marijus.muralis@cci.lt

               Informacija teikiama:

Kauno PPAR: tel.: (8 37) 22 92 12 (J. Dominauskienė), (8 37) 20 14 91 (D.Vyšniauskienė)

Klaipėdos PPAR: tel.: (8 46) 39 08 67 (L. Mockutė), (8 46) 39 08 63 (Rimantė Šniuolytė).

Vilniaus PPAR: tel. (8 5) 213 64 80 (M. Muralis), (8 5) 213 54 50 (Irena Jasiukevičiūtė).

               Iš anksto dėkojame už Jūsų skirtą laiką ir bendradarbiavimą.

Oficialus reglamento tekstas oficialiomis ES kalbomis skelbiamas:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0273:EN:NOT

Pagarbiai,

Europos verslo ir inovacijų tinklo Vilniaus PPAR biuro vadovė   Irena Jasiukevičiūtė