Pareiškėjai, nedelskite pateikti paraiškų pagal priemones „E-verslas LT“ ir „Naujos galimybės“

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – Agentūra) kreipiasi į galimus pareiškėjus ir ragina juos nedelsti pateikti paraiškas ES struktūrinių fondų paramai gauti pagal šiuo metu paskelbtus kvietimus teikti paraiškas pagal priemones „E-verslas LT“ ir „Naujos galimybės“.
Nors paraiškų pateikimo terminas dar nesibaigia: pagal priemonę „E-verslas LT“ jos priimamos iki 2010 m. lapkričio 11 d., o pagal priemonę „Naujos galimybės“ – iki 2010 m. gruodžio 27 d., Agentūra siūlo paraiškų pateikimo neatidėti paskutinei dienai, nes siekia padėti teisingai parengti paraiškas, kad naudingiausi projektai gautų finansavimą, tačiau tam reikalingas optimalus laikas.
Kokios naudos gali sulaukti pareiškėjai, paraiškas dėl ES paramos jų projektams pateikę kvietimo pradžioje? Nauda – didžiulė.
Pirma, pateiktos paraiškos iš karto pradedamos vertinti. Kai paraiškos pateikiamos paskutinę kvietimo teikti dieną, jų vertinimas užtrunka.
Antra, kai paraiškos pateikiamos paskutinę termino dieną, neįmanoma tinkamai suplanuoti vertintojų skaičiaus, terminų, dėl to nusikelia vertinimo terminai.
Trečia, kvietimo teikti paraiškas pradžioje pateiktos paraiškas iš karto vertinamos ir pareiškėjai turi daugiau laiko pagrįsti projekto tikslingumą, jo veiklas, tinkamų finansuoti išlaidų dydį, jų pagrįstumą. Kai Agentūra yra spaudžiama griežtų, teisės aktais nustatytų, vertinimo terminų, pareiškėjams lieka mažiau laiko argumentuoti išlaidų reikalingumą ir pagrįstumą, todėl jos yra atitinkamai mažinamos.
Ketvirta, kai paraiškos pateikiamos ne kvietimo pabaigoje, Agentūra įsipareigoja geranoriškai žiūrėti į prašymus pratęsti dokumentų pateikimo terminus, papildyti paraiškoje pateiktą informaciją ir pan. Kai paraiškos pateikiamos kvietimo teikti paraiškas pabaigoje, Agentūra priversta nurodyti glaustus teisės aktų nustatytus terminus paraiškose pateiktai informacijai papildyti ir gali neatsižvelgti į pakartotinius prašymus jai papildyti.
Penkta, pareiškėjai, kurie anksčiau pateikė paraiškas, Ūkio ministrui priėmus sprendimus dėl projektų finansavimo, pirmumo teise bus kviečiami sudaryti sutarčių dėl projektų finansavimo.
Agentūros administruojama priemonė „E-verslas LT“ skirta labai mažas, mažas ir vidutines įmones skatinti diegti informacines technologijas ir taip sudaryti palankias sąlygas įmonių darbo našumui ir eksportui didinti. „E-verslas LT“ antrojo kvietimo suma yra 15 mln. Lt. Priemonė „Naujos galimybės“ skirta įmonių eksportui skatinti ir plėsti. „Naujų galimybių“ antrajam kvietimui numatyta 50 mln. Lt.
Šiuo metu pagal priemonę„E-verslas LT“ pateiktos 4 paraiškos, prašoma parama – 320 598 Lt, tinkamos projektų išlaidos (bendra visų 4 projektų vertė) – 641 197 Lt. Pagal priemonės „Naujos galimybės“ antrąjį kvietimą gauta 12 paraiškų ir prašoma parama – 1 182 172 Lt, tinkamos projektų išlaidos (bendra visų 12 projektų vertė) yra 2 955 437 Lt.
Šaltinis: Lietuvos verslo paramos agentūra, VšĮ