Atstovavimas Jūsų įmonės interesams ES lygiu. Kviečiame išsakyti savo poziciją dėl verslo sąlygų Europoje

Naudojantis Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų) tinklu, Lietuvos įmonės kviečiamos įsitraukti į Europos verslo politikos formavimo procesus.
Įmonių nuomonės / pozicijos pateikimui yra skirta SME Feedback (liet. grįžtamasis smulkaus ir vidutinio verslo ryšys) duomenų bazė, kurias teikia Enterprise Europe Network Lietuvoje.
Mūsų tikslas – surinkti konkrečių problemų, su kuriomis susiduria įmonės dirbdamos vieningoje ES rinkoje, pavyzdžius, kylančius dėl verslo reglamentavimo ES.
Todėl siekiame sužinoti ar:
• Jūsų verslas susidūrė su problemomis bandant pradėti verslą naujose Europos rinkose?
• Jums kyla problemų vykdant sudėtingas Europos direktyvas?
• Jums kyla klausimai, susiję su Europos procedūromis, į kuriuos negalite rasti atsakymo?
• Europos įstatymai arba jų trūkumas trukdo Jūsų verslui sėkmingai veikti vieningoje Europos rinkoje?
Prioritetinės sritys 2010 metais yra šios:
1. Vidaus rinka – paslaugos (susijusios su paslaugų direktyva).
2. Aplinka (REACH, EMAS, EKO ženklinimas).
3. Mokesčiai.
Jūsų informacija padės Europos Komisijai:
1. Pradėti strategines konsultacijas ir diskusijas su suinteresuotoms šalimis.
2. Stebėti Europos įstatymų taikymo būdus šalyse narėse ir nustatyti poreikį esamų įstatymų pritaikymui, naujų ruošimui.
3. Pritaikant naujas, ne teisines, priemones.
Prašome užpildykite anketą ir atsiųskite mums. Jūsų nuomonė yra labai svarbi!!!
Enterprise Europe Network atstovai Lietuvoje įves duomenis apie Jūsų atvejį į Europos Komisijos SME Feedback duomenų bazę. Kadangi svarbu fiksuoti pačią problemą, su kuria susiduria Lietuvos įmonės, todėl įmonių pavadinimai, kontaktiniai duomenys duomenų bazėje nėra skelbiami.
Užtruksite mažiau nei 5 min. pildydami SME Feedback anketą, o mes su Jumis susisieksime dėl papildomos informacijos.
Pagarbiai,
Enterprise Europe Network
Projekto vadovė / koordinatorė
Daiva Vyšniauskienė