2010 m. pirmąjį pusmetį ES valstybėse narėse užfiksuotas didelis eksporto į Kiniją augimas

Nuo 2000-ųjų prekybos vertė su Kinija išaugo tris kartus. 27-ių ES valstybių narių prekių eksportas į Kiniją nuosekliai augo nuo 26 mlrd. eurų 2000-aisiais metais iki 82 mlrd. eurų 2009-aisiais. Tuo tarpu importas 2000 m. nuo 75 mlrd. eurų pasiekė 248 mlrd. eurų viršūnę 2008 m. ir 2009-aisiais krito iki 215 mlrd. eurų. Todėl 27-ių ES valstybių prekybos su Kinija deficitas labai išaugo, nuo 49 mlrd. 2000-aisiais iki 470 mlrd. eurų 2008 m. ir 2009 m. nukrito iki 133 mlrd. eurų. 2010 m. pirmojo pusmečio duomenys rodo stiprų prekybos su Kinija augimą. 27-ių ES valstybių narių eksportas į Kiniją išaugo nuo 37 mlrd. pirmąjį 2009-ųjų pusmetį iki 53 mlrd. eurų pirmąjį 2010 m. pusmetį, o importas atitinkamai nuo 103 mlrd. iki 125 mlrd. Eurų. Prekybos deficitas išaugo nuo 65 iki 71 mlrd. eurų.

Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/10/147&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Šaltinis: Europos Komisija