ES valstybių vadovų siekis - atkurti pasitikėjimą Europos finansiniu stabilumu ir gerinti ekonomikos valdymą. ES lyderiai nusprendė viešai paskelbti šiuo metu atliekamų Europos bankų patikimumo testų rezultatus. Taip siekiama įtikinti rinkų dalyvius, kad, nepaisant šalis slegiančios skolų naštos, blokas yra finansiškai stabilus. Šių testų tikslas - nustatyti, ar bankai atsparūs ekonominiams sukrėtimams. Be to, vadovai susitarė griežčiau prižiūrėti vyriausybes, išleidžiančias daugiau, nei gali sau leisti. Taisyklių laužytojams numatytos naujos sankcijos, ketinama atidžiau stebėti skolų lygį ir šalių ekonomikos politiką. Kad būtų įgyvendintas

Paskelbtos naujos „Eurobarometro“ ataskaitos duomenimis, beveik 80% europiečių teigia besidomintys moksliniais atradimais ir technologijų plėtra (plg. - 65% domisi sportu). Daugiau kaip 70% europiečių mano, kad ateityje daugiau dėmesio bus skiriama ES finansuojamiems moksliniams tyrimams. 57% yra įsitikinę, kad mokslininkai turėtų labiau informuoti apie savo darbą, o 66% tiki, kad vyriausybės turėtų labiau skatinti jaunuolius domėtis mokslu. Dauguma europiečių pripažįsta mokslo naudą ir svarbą, bet daugelis taip pat teigia nerimaujantys dėl naujų technologijų keliamų pavojų ir dėl galios, kurią mokslininkams suteikia

Birželio 17 d. Briuselyje Europos valstybių vadovai priėmė strategiją „Europa 2020“ – naują dešimties metų darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo strategiją, kuri skatina struktūrines reformas. Europos Vadovų Tarybos susitikime jie taip pat dar kartą patvirtino esantys pasiryžę užtikrinti fiskalinį tvarumą ir finansinį stabilumą bei susitarė dėl poreikio sustiprinti ekonominės politikos koordinavimą. Siekdamos įgyvendinti strategiją „Europa 2020“, kurioje numatyti penki pagrindiniai kiekybiniai tikslai, ateinančiais mėnesiais valstybės narės svarstys, kaip būtų galima sutelkti konkrečias politikos priemones siekiant atverti Europos Sąjungos augimo potencialą,

Dažnai matome, kad mūsų perkami produktai yra pažymėti CE ženklu. Ar žinome, ką jis iš tikrųjų reiškia? Išsikėlusi šūkį „Europos rinka su CE ženklu – jūsų rinka!“, Europos Komisija pradeda  informavimo kampaniją. CE ženklas rodo, kad gaminys atitinka visus ES teisės aktų keliamus reikalavimus, todėl juo gali būti prekiaujama visoje ES. Žymėdamas gaminį CE ženklu, gamintojas patvirtina, kad produktas atitinka visus reikalavimus, ypač tuos, kuriais siekiama užtikrinti, kad nekiltų pavojaus sveikatai, saugai ir aplinkai. Teisiniai ir ekonominiai atitikties reikalavimų nesilaikymo

Direktyva dėl privačia praktika besiverčiančių darbuotojų ir kartu su jais versle dalyvaujančių sutuoktinių panaikina ir pakeičia ankstesnę direktyvą (Direktyva 86/613/EEB) bei pagerina milijonų darbingų moterų socialinės apsaugos teises. Teisės aktas, kuriam Europos Parlamentas pritarė šių metų gegužės 18 d. ir su kuriuo sutiko ES valstybės narės birželio 7 d., labai pagerina privačia praktika besiverčiančių moterų ir joms talkinančių sutuoktinių apsaugą nėštumo bei motinystės atostogų metu. Pagal direktyvą darbuotojams bus sukurtos vienodos teisės į motinystės atostogas, tik jie jas galės pasirinkti savanoriškai.

Birželio 9 d. Europos Komisija pristatė savo naują ateities viziją dėl profesinio išsilavinimo ir mokymosi (COM(2010)296). Apie 50 proc. visų studentų dar vidurinėje mokykloje pasirenka profesinį išsilavinimą ar mokymąsi. Vis dėlto šis sektorius turi būti modernizuotas, siekiant padaryti jį patrauklesnį bei sutapatinti su aukštos kokybės pasirinkimu, kad jauniems žmonėms jis suteikia reikalingus įgūdžius norint susirasti tinkamą darbą, o suaugusiems tai būtų galimybė atnaujinti įgūdžius darbingu gyvenimo laikotarpiu. Todėl Komisija nori padrąsinti daugiau žmonių siekti profesinio išsilavinimo, pagerinti siūlomo mokymosi kokybę

Europos Komisija paskelbė pirmąjį naujojo tinklalapio etapą, siekiant padėti verslui suprasti ir taikyti muitinių procedūras importuojant prekes į bei eksportuojant jas iš Europos Sąjungos. Sukurtas kaip vienintelis aktualios ir praktinės informacijos šaltinis, portalas sudarytas pagal animuotą scenarijų, kuris paaiškina kiekvieną importo, eksporto ir tranzito procedūrų žingsnį. Portale taip pat skelbiami visi teisės aktai, susiję su šiomis procedūromis, bei informacija (pvz., politika, duomenų bazės ir teikiamos paslaugos) iš Komisijos ir valstybių narių muitinių tinklalapių. Pirmajame Europos muitinių informacijos portalo (ECIP) etape didžiausias dėmesys

Nuo gegužės 26 d. vadovaujantis Ūkio ministro bei Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. 4-402/V-752 keičiasi Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros administruojamos programos. Agentūra ir toliau administruoja šias programas: Europos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir bendradarbiavimo programą „Eureka“; „Eurostars“ programą, skirtą mažoms ir vidutinėms įmonėms, vykdančioms mokslinius tyrimus; Europos Sąjungos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės programos (7BP) sritis – „Sveikata“, „Maistas, žemės ūkis ir žuvininkystė bei biotechnologijos“, „Informacinės ir ryšių technologijos“, „Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir naujos gamybos technologijos“, „Energetika“;„Transportas“ (įskaitant

Gegužės 27-28 dienomis LITEXPO parodų rūmuose vyko verslo skatinimo renginys „VERSLI LIETUVA“ – ATEIK, SUŽINOK, TAPK PATS SAU ŠEIMININKU! Šis renginys - tai pagalba žengiant pirmuosius žingsnius versle, tai galimybė užmegzti kontaktus su potencialiais partneriais ir investuotojais, sužinoti, ką siūlo ES struktūrinės paramos instrumentai, valstybė ir kitos verslumą skatinančios organizacijos. Pradedantys ir jau ne vienerius metus dirbantys verslininkai dvi dienas nemokamai klausė ekonomistų, mokesčių bei ES paramos ekspertų, investuotojų, psichologų, patyrusių verslininkų pranešimų ir įkvepiančių sėkmės istorijų, dalyvavo individualiose konsultacijose

Tyrimo tikslas - išsiaiškinti, kaip reikėtų suderinti Matavimo prietaisų direktyvos(2004/22/EC) naujus sektorius. Išskyrus pažangiųjų skaitiklių nei vienas sektorius nėra suderintas matavimo prietaisų direktyvoje. Siekiant įvertinti naujų sektorių suderinimo poreikį, pirmiausiai labai svarbu  išsiaiškinti  egzistuojančias  pagrindines prekybos kliūtis, kurias geriausia galėtų įvertinti matavimo prietaisų gamintojai, kurie patyrė, kad jų pagaminti prietaisai nėra valstybių narių abipusiai pripažinti pagal šį reglamentą. Todėl bus paruoštas klausimynas, skirtas MVĮ, kurios gamina, importuoja, eksportuoja, instaliuoja ar naudoja matavimo prietaisus įvairiuose sektoriuose. Šis tyrimas suteikia galimybę MVĮ  išreikšti savo nuomonę dėl Matavimo prietaisų