Pagal ES direktyvą, privačia praktika besiverčiantys darbuotojais gaus motinystės išmokas ir pensijas

Direktyva dėl privačia praktika besiverčiančių darbuotojų ir kartu su jais versle dalyvaujančių sutuoktinių panaikina ir pakeičia ankstesnę direktyvą (Direktyva 86/613/EEB) bei pagerina milijonų darbingų moterų socialinės apsaugos teises.

Teisės aktas, kuriam Europos Parlamentas pritarė šių metų gegužės 18 d. ir su kuriuo sutiko ES valstybės narės birželio 7 d., labai pagerina privačia praktika besiverčiančių moterų ir joms talkinančių sutuoktinių apsaugą nėštumo bei motinystės atostogų metu. Pagal direktyvą darbuotojams bus sukurtos vienodos teisės į motinystės atostogas, tik jie jas galės pasirinkti savanoriškai. ES lygiu, tai pirmas kartas, kai motinystės išmoka yra skiriamas privačia praktika besiverčiantiems darbuotojams.

Naujos taisyklės taip pat prisidės prie verslumo, ypač tarp moterų, skatinimo. Šioje srityje šiuo metu yra labai didelis atotrūkis – Europoje tik 30 proc. visų verslininkų yra moterys.

Užbaigiant, socialinės apsaugos teisių versle dalyvaujantiems sutuoktiniams ir gyvenimo partneriams (taip vadinamiems nacionalinėje teisėje) suteikimas yra ypač reikšmingas direktyvos patobulinimas lyginant su 1986 metų direktyva. Jie turės teisę į socialinį draudimą (pvz., pensija) lygiateisiškumo principu kaip oficialūs privačia praktika besiverčiantys darbuotojai. Tai padės sukurti stipresnį socialinės apsaugos tinklą ir apsaugoti moteris nuo skurdo.

Ministrų Taryba tikisi oficialiai priimti šį teisės aktą 2010 m. birželio 24 d. ES šalys per 2 metus turės jį perkelti į savo nacionalinę teisę. Tik pateisinamais atvejais iškilus sunkumams šalys turės per papildomus 2 metus įgyvendinti nuostatas dėl versle dalyvaujančių sutuoktinių.

Parengė:

Lina Mockutė, Projekto vadovė, Klaipėdos PPA rūmai