Skelbiamas Matavimų prietaisų direktyvos įgyvendinimo tyrimas

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kaip reikėtų suderinti Matavimo prietaisų direktyvos(2004/22/EC) naujus sektorius.
Išskyrus pažangiųjų skaitiklių nei vienas sektorius nėra suderintas matavimo prietaisų direktyvoje. Siekiant įvertinti naujų sektorių suderinimo poreikį, pirmiausiai labai svarbu  išsiaiškinti  egzistuojančias  pagrindines prekybos kliūtis, kurias geriausia galėtų įvertinti matavimo prietaisų gamintojai, kurie patyrė, kad jų pagaminti prietaisai nėra valstybių narių abipusiai pripažinti pagal šį reglamentą.
Todėl bus paruoštas klausimynas, skirtas MVĮ, kurios gamina, importuoja, eksportuoja, instaliuoja ar naudoja matavimo prietaisus įvairiuose sektoriuose.
Šis tyrimas suteikia galimybę MVĮ  išreikšti savo nuomonę dėl Matavimo prietaisų Direktyvos įgyvendinimo.
Tyrimo rezultatai bus pateikti išorės konsultantams, kurie apibendrins duomenis ir pateiks pasiūlymus teisinės metrologijos aktų peržiūrai.
Tyrimas konfidencialus ir duomenys bus pateikti anonimiškai. Kviečiame dalyvauti iki 2010 metų birželio 23 dienos.
Atsakytą klausimyną siųskite į jūsų regione veikiančio tinklo organizaciją: Kauno, Klaipėdos ar Vilniaus PPA rūmus.
Informaciją parengė:
Jolanta Dominauskienė
tel.: 837 229212
Kauno PPA rūmai