Pasikeitė Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros administruojamos programos

Nuo gegužės 26 d. vadovaujantis Ūkio ministro bei Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. 4-402/V-752 keičiasi Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros administruojamos programos. Agentūra ir toliau administruoja šias programas:

Europos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir bendradarbiavimo programą „Eureka“;

„Eurostars“ programą, skirtą mažoms ir vidutinėms įmonėms, vykdančioms mokslinius tyrimus;

Europos Sąjungos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės programos (7BP) sritis – „Sveikata“, „Maistas, žemės ūkis ir žuvininkystė bei biotechnologijos“, „Informacinės ir ryšių technologijos“, „Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir naujos gamybos technologijos“, „Energetika“;„Transportas“ (įskaitant aeronautiką), „Kosmosas“, „Saugumas“, „Mažoms ir vidutinėms įmonėms skirti moksliniai tyrimai“, „Žinių regionai“;

programą „Euratomas“.

Taip pat toliau dalyvaus 7BP Nebranduolinėse Jungtinio tyrimų centro veiklose.

Šios, Agentūros anksčiau administruotos programos bus perduotos Lietuvos mokslo tarybai:

BONUS – Jungtinė Baltijos jūros mokslinių tyrimų programa);

COST – Europos bendradarbiavimo mokslinių ir techninių tyrimų srityje programa);

7BP sritys – „Aplinka, įskaitant klimato kaitą“, „Socioekonominiai ir humanitariniai mokslai“, „Mokslinių tyrimų potencialas“, „Mokslas visuomenėje“, „Parama nuosekliai mokslinių tyrimų politikai formuoti“, „Tarptautinis bendradarbiavimas“, specifinė programa „Žmonės“, specifinė programa „Idėjos“.

Paskelbta iš: http://www.tpa.lt/aktualijos.htm#2010-05-27