Europos Sąjungos ir Japonijos pramonės bendradarbiavimo centras (EU-Japan Centre for Industrial Cooperation) lapkritį kviečia į nemokamus webinarus „Apie Japoniją“. Webinaruose pateikiama praktinė informacija įmonėms, kurias domina Japonijos rinka. Webinaras – tai internetinis seminaras, kurį galima stebėti per savo kompiuterį. Norint stebėti šiuos webinarus, pirmiausiai reikia užsiregistruoti paspaudus nuorodą http://www.eubusinessinjapan.eu/user/register (jeigu anksčiau nesate registravęsi) ir tapti nariu. Kai registracijos prašymas bus patvirtintas, svarbu užsiregistruoti į webinarus, kuriuose pageidausite dalyvauti (po kiekvienu webinaru pateikta nuoroda). Dalyvavimas nemokamas. TECHNOLOGY TRANSFER WEBINAR 8: MAXIMISING EFFORTS BY HARNESSING THE

Europos Komisija nori sukurti bendrus skaitmeninius vartus (angl. Single Digital Gateway) visiems Europos piliečiams ir verslo įmonėms. Šiuose vartuose bus galima rasti pagrindinę informaciją apie gyvenimą, darbą arba verslą kitose Europos Sąjungos šalyse. Šiuo tikslu Europos Komisija kviečia piliečius, verslą ir valdžios institucijas išsakyti savo nuomonę, kokia informacija apie nacionalines taisykles, reikalavimus ir procedūras jiems yra reikalingiausia keliaujant į kitą ES šalį, planuojant joje gyventi, dirbti arba imtis verslo. Tai padaryti galima užpildant Europos Komisijos parengtą klausimyną iki šių metų lapkričio

Ūkio ministerija, siekdama paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones investuoti į gaminių ir paslaugų dizaino sprendimus, kviečia pasinaudoti galimybe įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Dizainas LT“. Pagal šią priemonę finansuojamoms veikloms pirmuoju kvietimu numatoma skirti beveik 2,9 mln. eurų ES investicijų. „Priemonė „Dizainas LT“ suteikia galimybę Lietuvos įmonėms diegti netechnologines inovacijas, pritaikant originalius gaminių ar paslaugų dizaino sprendimus. Tai padidina šių įmonių kuriamų produktų ir paslaugų patrauklumą, o kartu ir paklausą bei produktyvumą“, – teigia

Ūkio ministerija, siekdama padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) srityse veiklą vykdančių įmonių darbuotojų gebėjimus, kviečia pasinaudoti galimybe įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Inomokymai“. Pagal šią priemonę finansuojamoms veikloms pirmojo kvietimo metu numatoma skirti 482,7 tūkst. eurų ES investicijų. „Priemonė „Inomokymai“ skirta MTEPI įmonių darbuotojų gebėjimams dirbti su naujomis technologijomis tobulinti ir taip sudaryti galimybes jiems įgyti reikiamų įgūdžių užsienio įmonėse, vykdančiose MTEPI veiklas, ir MTEPI centruose. Ši priemonė prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros

ES turi griežtinti medžiagų ir gaminių, kurie liečiasi su maistu, tokių kaip pakuotės, virtuvės įrankiai ar valgomieji reikmenys, saugos reikalavimus. Tai pažymima rezoliucijoje, kurią ketvirtadienį priėmė Europos Parlamentas. „Būtina peržiūrėti ES taisykles, nes maisto saugos standartai turi būti visur vienodi. Šiuo metu vidaus rinka yra iškraipyta: vienos valstybės taiko griežtesnius, o kitos - švelnesnius standartus“, - pažymėjo EP pranešėja Christel Schaldemose (Socialistai ir demokratai, Danija), kurios parengtai rezoliucijai pritarė 559 EP nariai, 32 nepritarė, o 26 susilaikė. Kontaktuodamos su maistu, priklausomai nuo

Atsižvelgdama į iniciatyvą „Į rezultatus orientuotas ES biudžetas“ ir geresnio reglamentavimo pastangas, Komisija apžvelgia Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondai) gavėjams taikomų taisyklių supaprastinimo aukšto lygio grupės atliktą darbą. Biurokratizmas gali sudaryti kliūčių mažoms įmonėms ir startuoliams. Dėl administracinių priežasčių šios įmonės gali kartais nepasinaudoti ESI fondų teikiamomis galimybėmis. Tai reiškia, kad lieka neišnaudotas svarbus Europos konkurencingumo didinimo potencialas. Todėl prieš metus Komisija sukūrė aukšto lygio grupę supaprastinimo klausimais, kad ji rastų sprendimų ir sudarytų galimybes įmonėms lengviau pasinaudoti Europos struktūrinių

Siekiant išplėsti Lietuvoje veikiančių novatoriškų smulkiųjų ir vidutinių įmonių (SVV) galimybes gauti finansavimą, Europos investicinis fondas (EIF) ir Šiaulių bankas pasirašė garantijų susitarimą, kuris bus finansuojamas pagal Europos strateginių investicijų fondo (EFSI) paramos programą, remiantis Investicijų planu Europai. Naujasis susitarimas suteiks Šiaulių bankui galimybę finansuoti SVV bei vidutinės kapitalizacijos įmones, taikant joms mažesnes palūkanų normas ateinančius dvejus metus. EIF garantija suteikiama pagal „ES InnovFin finansavimas inovatoriams“ iniciatyvą, kuri finansuojama iš Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“. Manoma, jog ši

Per pastaruosius dešimtmečius technologijos sparčiai tobulėja, ir tai daro įtaką mūsų darbui, kelionėms ar netgi mąstymui. Lotynų Amerika tampa svarbia teritorija, kuria domisi Europos įmonės bei verslo plėtros organizacijos. Europos Komisija inicijavo priemones, skatinančias tvarias bendradarbiavimo iniciatyvas tarp Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos įmonių, verslo plėtros agentūrų bei mokslinių tyrimų organizacijų, ir padedančias Europos mažoms ir vidutinėms įmonėms spręsti su intelektinės nuosavybės apsauga susijusius klausimus pradedant ar plėtojant verslą Lotynų Amerikoje. Š. m. spalio 17 d. Enterprise Europe Network, veikiantis Vilniaus

Enterprise Europe Network, veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, bei Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija (LATIA), siekdami padėti Lietuvos įmonėms rasti bendradarbiavimo partnerių užsienyje bei skatinti jų tarptautinės plėtros galimybes, š. m. rugsėjo 30 d. tarptautinės parodos BALTIC FASHION & TEXTILE VILNIUS 2016 metu organizavo  tarptautinį verslo kontaktų renginį. Verslo kontaktų renginys BALTIC FASHION & TEXTILE VILNIUS 2016 buvo skirtas drabužių ir jų aksesuarų gamintojams, dizaineriams, tekstilės prekių ir drabužių prekybos agentams, mažmeninės ir didmeninės prekybos atstovams bei platintojams,

VšĮ Lietuvos inovacijų centras ir Lietuvos pramonininkų konfederacija jau dvyliktąjį kartą rengia nacionalinį konkursą „Inovacijų prizas“, kurį remia Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija. Konkurso tikslas – skatinti verslų mąstymą, technologinę plėtrą ir inovatyvumą. Kiekvienais metais konkurse dalyvauja tiek didžiosios šalies įmonės, jau spėjusios išgarsėti šalyje ir už jos ribų bei naujai besikuriančios įmonės dar tik siekiančios įsitvirtinti rinkoje. Kaip rodo įmonių patirtis, apdovanojimas puiki rinkodaros priemonė prisistatant klientams, partneriams ir visuomenei. Laimėtas prizas didelis įvertinimas darbuotojams už jų pastangas inovacinėje veikloje ir