Gaminių ir paslaugų dizaino sprendimams – 2,9 mln. eurų ES investicijų

Europos Komisija paskelbė viešas konsultacijas dėl paslaugų teikėjo paso sukūrimoŪkio ministerija, siekdama paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones investuoti į gaminių ir paslaugų dizaino sprendimus, kviečia pasinaudoti galimybe įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Dizainas LT“. Pagal šią priemonę finansuojamoms veikloms pirmuoju kvietimu numatoma skirti beveik 2,9 mln. eurų ES investicijų.

„Priemonė „Dizainas LT“ suteikia galimybę Lietuvos įmonėms diegti netechnologines inovacijas, pritaikant originalius gaminių ar paslaugų dizaino sprendimus. Tai padidina šių įmonių kuriamų produktų ir paslaugų patrauklumą, o kartu ir paklausą bei produktyvumą“, – teigia ūkio ministras Evaldas Gustas.

Pagal priemonę „Dizainas LT“ pareiškėjai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus. Šių įmonių vidutinės metinės pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo dienos arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu įmonė vykdė veiklą mažiau nei trejus finansinius metus) turi būti ne mažesnės kaip 50 000 eurų.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 10 tūkst. eurų, mažiausia – 3 tūkst. eurų. Vieno kvietimo metu finansavimui gauti pareiškėjas gali teikti iki trijų paraiškų.

Juridiniai asmenys, siekiantys gauti finansavimą, turi užpildyti paraišką, kuri skelbiama svetainėse www.esinvesticijos.lt, http://ukmin.lrv.lt/, www.lvpa.lt, ir pateikti ją VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai iki š. m. lapkričio 28  dienos.

Iš viso pagal priemonę „Dizainas LT“ 2014–2020 m. numatoma investuoti  5,79 mln. eurų ES investicijų.