Daugiau kaip 20 Alytaus mieste ir rajone veikiančių įmonių bei organizacijų atstovų dalyvavo nemokamame seminare „Alternatyvios verslo ir vartotojų ginčų sprendimo priemonės Europos Sąjungoje“, kurį spalio spalio 4 d. organizavo Enterprise Europe Network, veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose. Šiemet tai buvo jau antras seminaras tokia tema Alytuje, Enterprise Europe Network seminarą Vilniuje ta pačia tema organizavo šių metų kovo 31 d. Alytuje vykusiame seminare dalyviams buvo pristatytos Europos Komisijos iniciatyva sukurtos teisinės pagalbos priemonės, alternatyvūs verslo ir vartotojų

Enterprise Europe Network atlieka Europos Komisijos apklausą dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo krovinių vežimui keliais peržiūros. Šiai apklausai yra parengti du klausimynai, kurie yra susiję su transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo krovinių vežimui keliais direktyva 2006/1/EB. Pirmasis klausimynas dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo krovinių vežimui keliais. Šis klausimynas skirtas mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios naudoja nuomotas transporto priemones krovinių vežimui savo versle. Klausimynas dėl krovininių transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo Antrasis klausimynas dėl keleivinių transporto priemonių nuomos skirtas