MTEPI veiklą vykdančių įmonių darbuotojų įgūdžiams tobulinti – 482,7 tūkst. ES investicijų

Lietuvos įmonės kviečiamos kartu su kitomis Europos šalimis pretenduoti į 4 mln. eurų paramąŪkio ministerija, siekdama padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) srityse veiklą vykdančių įmonių darbuotojų gebėjimus, kviečia pasinaudoti galimybe įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Inomokymai“. Pagal šią priemonę finansuojamoms veikloms pirmojo kvietimo metu numatoma skirti 482,7 tūkst. eurų ES investicijų.

„Priemonė „Inomokymai“ skirta MTEPI įmonių darbuotojų gebėjimams dirbti su naujomis technologijomis tobulinti ir taip sudaryti galimybes jiems įgyti reikiamų įgūdžių užsienio įmonėse, vykdančiose MTEPI veiklas, ir MTEPI centruose. Ši priemonė prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros ir įmonių konkurencingumo didinimo, žmogiškųjų išteklių potencialo stiprinimo“, – teigia ūkio ministras Evaldas Gustas.

Pagal priemonę „Inomokymai“ galimi pareiškėjai – įmonės, vykdančios MTEPI veiklą. Šios įmonės taip pat turi būti pateikusios MTEP statistinę ataskaitą Lietuvos statistikos departamentui, jų vidutinės metinės pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu įmonė vykdė veiklą mažiau nei trejus finansinius metus) turi siekti ne mažiau kaip 145 tūkst. eurų.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 100 tūkst. eurų, bet ne daugiau kaip 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia vidutiniškai vienam projekte dalyvaujančiam asmeniui – mokomam įmonės darbuotojui – galima skirti tiesioginių projekto išlaidų suma – 14 481 euras.

Juridiniai asmenys, siekiantys gauti finansavimą, turi užpildyti paraišką, kuri skelbiama svetainėse www.esinvesticijos.lt, http://ukmin.lrv.lt/, www.esfa.lt, ir pateikti ją VšĮ Europos socialinio fondo agentūrai iki š. m. gruodžio 12 dienos.

Iš viso pagal priemonę „Inomokymai“ 2014–2020 m. numatoma investuoti 1,45 mln. eurų.