Novatoriškos SVV bei vidutinės kapitalizacijos įmonės galės skolintis mažesnėmis palūkanų normomis

Siekiant išplėsti Lietuvoje veikiančių novatoriškų smulkiųjų ir vidutinių įmonių (SVV) galimybes gauti finansavimą, Europos investicinis fondas (EIF) ir Šiaulių bankas pasirašė garantijų susitarimą, kuris bus finansuojamas pagal Europos strateginių investicijų fondo (EFSI) paramos programą, remiantis Investicijų planu Europai.

Naujasis susitarimas suteiks Šiaulių bankui galimybę finansuoti SVV bei vidutinės kapitalizacijos įmones, taikant joms mažesnes palūkanų normas ateinančius dvejus metus. EIF garantija suteikiama pagal „ES InnovFin finansavimas inovatoriams“ iniciatyvą, kuri finansuojama iš Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“. Manoma, jog ši Europos Sąjungos parama novatoriškoms įmonėms Lietuvoje turėtų sugeneruoti 50 mln. eurų vertės paskolų ir finasinės nuomos portfelį, sujungiantį maždaug 450 įmonių.

Komentuodamas susitarimą Vytenis Andriukaitis, Europos Komisijos narys, atsakingas už sveikatą ir maisto saugą, teigė: „Šis pagal investicijų planą Europai finansuojamas garantijų susitarimas leis 450 smulkiojo verslo įmonių Lietuvoje pasinaudoti finansavimo sprendimais, kurie kitomis sąlygomis joms nebūtų prieinami. Tai puiki iniciatyva ir aš skatinu Lietuvos SVV atstovus pasinaudoti šia nauja galimybe“.

Europos investicijų fondo vadovas, Pier Luigi Gilibert sakė: „Šiaulių bankas yra ilgalaikis EIF partneris Lietuvoje, kartu esame įgyvendinę ne vieną sėkmingą sandorį, todėl su malonumu tęsiame  EIF bendradarbiavimą su Šiaulių banku, pasirašydami EFSI „InnovFin“ susitarimą. Šiaulių bankas užimą tvirtą poziciją šalies SVV rinkoje, todėl tikime, kad dar daugiau novatoriškų smulkiojo ir vidutinio verslo bei mažų vidutinės kapitalizacijos įmonių Lietuvoje turės galimybę pasinaudoti patraukliomis finansavimo sąlygomis“.

Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius pažymėjo, kad susitarimas su EIF leis Šiaulių bankui išplėsti finansavimo galimybes Lietuvos smulkiosioms ir vidutinėms įmonėms. „Džiaugiamės sėkminga ilgalaike partneryste su Europos investicijų fondu. Finansuodami smulkiųjų ir vidutinių įmonių plėtrą pagal „InnovFin“ programą, suteiksime įmonėms galimybę palankesnėmis sąlygomis pasiskolinti inovatyvaus verslo plėtrai ir taip reikšmingai prisidėsime prie inovacijomis grįstos Lietuvos ekonomikos kūrimo“, – pabrėžė Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Šis sandoris su Šiaulių banku atspindi Europos Sąjungos įsipareigojimą imtis konkrečių iniciatyvų pagal EFSI, spartinti skolinimą ir užtikrinti sandorius, galinčius skatinti darbo vietų kūrimą bei ekonomikos augimą Europos Sąjungoje.

Apie EIF

Europos investicinis fondas (EIF) priklauso Europos investicijų banko (EIB) grupei. Jo pagrindinis siekis – remti Europos mikroverslo bei smulkiojo ir vidutinio verslo įmones (SVV), suteikiant joms galimybę gauti finansavimą. EIF formuoja ir vysto rizikos bei augimo kapitalą, teikia garantijas ir mikrofinansavimo instrumentus, pritaikytus būtent šiam rinkos segmentui. Tokiu būdu EIF skatina įgyvendinti ES tikslus, susijusius su inovacijomis, moksliniais tyrimais, plėtra, verslumu, augimu ir darbo vietų kūrimu. Daugiau informacijos apie EIF veiklą pagal EFSI rasite čia.

Apie Šiaulių banką

1992 m. įsteigtas Šiaulių bankas yra sparčiai bei stabiliai augantis ir didžiausią lietuviško kapitalo dalį turintis bankas. Privatiems ir verslo klientams bankas teikia vartojimo finansavimo, taupymo ir investavimo, kasdienės bankininkystės paslaugas, siūlo greitas ir lanksčias finansavimo galimybes verslui, ypatingą dėmesį skirdamas smulkiajam ir vidutiniam verslui. Šiaulių bankas klientus aptarnauja 69-iuose klientų aptarnavimo padaliniuose, veikiančiuose 38 Lietuvos miestuose. Banko akcijos įtrauktos į NASDAQ biržos Baltijos Oficialųjį prekybos sąrašą.

Sėkmingą pastarųjų metų Šiaulių banko veiklą teigiamai įvertino du įtakingi verslo ir finansų žurnalai, paskelbdami Šiaulių banką geriausiu metų banku Lietuvoje: 2015 m. – Didžiosios Britanijos dienraščio „The Financial Times“ leidžiamas žurnalas „The Banker“, 2015 ir 2016 m. – tarptautinis verslo ir finansų leidinys „Global Finance“.

Apie Investicijų planą Europai

Investicijų planas Europai skirtas Europos investicijoms stiprinti, siekiant kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą. Jis apibrėžia racionalesnį naujų ir esamų finansinių išteklių naudojimą, pašalina kliūtis investicijoms, užtikrina skaidrumą bei techninę pagalbą investiciniams projektams. Investicijų planas jau yra davęs teigiamų rezultatų. Europos investicinio banko (EIB) duomenimis, pagal projektus ir sutartis, iki 2016 m. rugsėjo 26 d. patvirtintus finansuoti iš Europos strateginių investicijų fondo (EFSI), tikimasi pritraukti 127,2 milijardų eurų visose 27 valstybėse narėse ir taip paremti beveik 290 tūkst. smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių.

Atsižvelgdama į šią sėkmingą patirtį, 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Komisija pasiūlė pratęsti EFSI veiklą ir sustiprinti jo pajėgumą. Naujausi EFSI duomenys pagal sektorius ir šalis yra pateikiami čia.  Daugiau informacijosčia.

Apie „InnovFin“

Pagal „InnovFin“ SVV garantijų priemonę yra teikiamos garantijos ir netiesioginės garantijos, finansuojant paskolas, kurių dydis siekia nuo  25 tūkst. eurų iki 7,5 milijono eurų. Šiomis investicijomis siekiama pagerinti  novatoriškų mažų ir vidutinių įmonių bei vidutinės kapitalizacijos  bendrovių  (iki 499 darbuotojų) galimybes skolintis. Ši EIF programa vystoma per finansinius tarpininkus – bankus bei kitas finansų institucijas ES valstybėse narėse ir asocijuotose šalyse. Pagal šią programą EIF suteikia garantiją daliai nuostolių padengti, jeigu jų patirtų finansiniai tarpininkai, finansuodami šios programos kriterijus atitinkančias paskolas.