Europos Komisija kviečia prisidėti prie bendrų skaitmeninių vartų kūrimo

Verslui dalyvauti tarptautinėse parodose bus paskirstyta 6,5 mln. eurų ES investicijųEuropos Komisija nori sukurti bendrus skaitmeninius vartus (angl. Single Digital Gateway) visiems Europos piliečiams ir verslo įmonėms. Šiuose vartuose bus galima rasti pagrindinę informaciją apie gyvenimą, darbą arba verslą kitose Europos Sąjungos šalyse.

Šiuo tikslu Europos Komisija kviečia piliečius, verslą ir valdžios institucijas išsakyti savo nuomonę, kokia informacija apie nacionalines taisykles, reikalavimus ir procedūras jiems yra reikalingiausia keliaujant į kitą ES šalį, planuojant joje gyventi, dirbti arba imtis verslo. Tai padaryti galima užpildant Europos Komisijos parengtą klausimyną iki šių metų lapkričio 21 dienos.

„Internete galima rasti daug informacijos, tačiau ji gali būti nepatikima, neišsami, netiksli ar sunkiai suprantama dėl skirtingų kalbų. Kuriami bendri skaitmeniniai vartai leis žmonėms ir verslo įmonėms lengviau surasti svarbiausią informaciją ir padėti išnaudoti visas bendrijos teikiamas galimybes – lengviau vykdyti tarpvalstybinį verslą, keliauti, studijuoti ir dirbti kitose Europos Sąjungos šalyse. Todėl kiekvieno mūsų nuomonė ir indėlis labai svarbūs kuriant šią vieningą patikimos ir aktualios informacijos bazę“, – teigia ūkio ministras Evaldas Gustas.

Informacijai surinkti taip pat bus naudojamasi esamais portalais, kontaktiniais centrais ir tinklais. Sukūrus šią prieigą, jie bus patobulinti ir geriau sujungti.

Pasitelkdama viešas konsultacijas, Europos Komisija taip pat siekia sužinoti nuomones apie kuriamus bendrus skaitmeninius vartus ir galimus jų trūkumus. Atsižvelgdama į išsakytas pastabas, Europos Komisija sieks tobulinti esamą reguliavimą.

Klausimynas, kurį kviečiama užpildyti, yra suskirstytas pagal tikslinę auditoriją: institucijoms, verslui, piliečiams. Respondentų prašoma pasirinkti tinkamą dalį ir atsakyti į pateiktus klausimus atsižvelgiant į savo interesus ir patirtį.

Klausimynas pildomas Europos Komisijos puslapyje adresu: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SingleDigitalGateway2016?surveylanguage=LT.