EK patvirtino naujas žemės ūkio produktų rėmimo programas

Europos Komisija (EK) patvirtino 33 naujas programas, kuriomis siekiama paskatinti žemės ūkio produktų konkurencingumą. Programos, kurių bendra vertė 108 mln. Eur, padės atverti naujas rinkas ES produktams ir padidins jų suvartojimą ES viduje. Finansuojamos priemonės gali būti sudarytos iš įvairaus tipo reklaminių kampanijų, pabrėžiančių ES produktų privalumus, ypač kokybę, maisto saugumą, higieną, maisto naudingumą, ženklinimą, gyvūnų gerovę ir aplinkai draugiškus gamybos metodus.

Plačiau