Naujoji prekybos ir investicijų strategija

Spalio mėn. Europos Komisija pristatė naują prekybos ir investicijų strategiją – komunikatą, pavadintą „Prekyba visiems. Atsakingesnės prekybos ir investicijų politikos kūrimas“.

Komisija siūlo naująją prekybos politiką grįsti trimis pagrindiniais principais:

  • Užtikrinti, kad prekyba leistų suteikti naujų ekonominių galimybių, pvz. sprendžiant klausimus, susijusius su prekyba paslaugomis ir skaitmenine prekyba; daugiau dėmesio skirti rinkų atvėrimui MVĮ ir prisitaikymui naujose rinkose (pvz. į būsimus prekybos susitarimus bus įtrauktos veiksmingesnės nuostatos dėl MVĮ).
  • Padaryti derybas dėl prekybinių sutarčių atviresnes visuomenės dėmesiui, skelbiant pagrindinius visų derybų tekstus, kaip tai buvo padaryta derybose dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (Komisija jau paskelbė keletą naujų tekstų, pvz. ekonominės partnerystės susitarimus su Rytų ir Vakarų Afrikos šalimis).
  • Vertybės. Išsaugoti Europos viduje jos socialinį ir reglamentavimo modelį. Naudoti prekybos susitarimus ir lengvatų programas kaip svertus, skatinant visame pasaulyje Europos vertybes – darnų vystymąsi, žmogaus teises, sąžiningą ir etišką prekybą ir kovą su korupcija (pvz. į ES prekybos susitarimus bus įtraukiamos kovos su korupcija taisyklės ir stebima, kad prekybos partneriai įgyvendintų nuostatas dėl pagrindinių darbo teisės standartų).

Siūloma atnaujinta prekybos derybų programa:

  • Pirmenybė teikiama šiuo metu vykdomų derybų – PPO derybų Dohos raundo, TPIP, ES ir Japonijos laisvosios prekybos susitarimo (LPS) ir ES ir Kinijos investicijų susitarimo („gilinti ir subalansuoti santykius su Kinija“), užbaigimui.
  • Deryboms su Azijos ir Ramiojo vandenyno regionu (pvz. laisvosios prekybos susitarimams su Australija, Naująja Zelandija, Filipinais ir Indonezija), skatina planuoti glaudesnius ES santykius su Afrikos partneriais.
  • Atnaujinimui esamų laisvosios prekybos susitarimų su Meksika ir Čile ir muitų sąjungą su Turkija.

Kitais klausimais:

  • Rusijos klausimu: ES išlaiko strateginį interesą siekti glaudžių ekonominių santykių su Rusija, tačiau progresas priklauso nuo pačios Rusijos vidaus ir užsienio politikos („jokių apie būtinus pasikeitimus bylojančių ženklų“). Komisija stebės situaciją Eurazijos ekonominėje sąjungoje.
  • Siekiant įgyvendinti Europos migracijos darbotvarkę norima skatinti trečiųjų šalių bendradarbiavimą migracijos ir pabėgėlių klausimais.

Pagrindiniai dokumentai:

Pirminės europinių verslo organizacijų reakcijos (šiuo metu rengiamos išsamios pozicijos):

Future EU trade policy final