Siekiama, kad MVĮ būtų lengviau gauti finansavimą, o naujai įsteigtoms įmonėms – sumažinti bendrovių įregistravimo išlaidas

Siekiama, kad MVĮ būtų lengviau gauti finansavimą, o naujai įsteigtoms įmonėms – sumažinti bendrovių įregistravimo išlaidasSpalio 28 d. Europos Komisija pristatė veiksmų planą, kuriuo siekiama įgyvendinti Komisijos pirmininko J.-C. Junckerio politinį įsipareigojimą išnaudoti visą bendrosios rinkos potencialą ir užtikrinti, kad ji taptų klestinčios Europos pasaulinėje ekonomikoje impulsu.

Veiksmai, dėl kurių susitarta, duos rezultatų toliau išvardytose srityse:

  • MVĮ ir naujai įsteigtos įmonės. Naujai įsteigtos įmonės gali labai prisidėti prie ekonomikos augimo, tačiau nemažai verslininkų išvyksta iš Europos, nes savo novatoriškų idėjų negali įdiegti rinkoje. Dedamos pastangos įgyvendinant Investicijų planą ir kapitalo rinkų sąjungą, kad visoms MVĮ būtų lengviau gauti finansavimą. Be to, Komisija ketina supaprastinti PVM taisykles, sumažinti bendrovių įregistravimo išlaidas, pateikti pasiūlymą dėl įmonių bankroto ir bendruosiuose skaitmeniniuose vartuose pateikti visą informaciją apie norminius reikalavimus. Komisija taip pat rengs aiškias ir MVĮ palankias intelektinės nuosavybės taisykles ir imsis galutinių veiksmų, kad bendrasis patentas taptų patrauklus ir prieinamas būdas Europos bendrovėms, įskaitant MVĮ, panaudoti savo idėjas.
  • Novatoriškos paslaugos. Komisija parengs Europos dalijimosi ekonomikos darbotvarkę. Nauji verslo modeliai yra naudingi tiek piliečiams, tiek įmonėms ir padeda kuo geriau panaudoti esamus išteklius. Tačiau kyla klausimas, ar galiojantys teisės aktai vis dar atitinka savo paskirtį, ar reikia naujų taisyklių. Tuo pačiu metu turime užtikrinti, kad būtų laikomasi viešosios politikos, pavyzdžiui, vartotojų apsaugos, tikslų ir mokesčių ir darbo teisės.
  • Specialistai. Komisija pagerins įmonių ir specialistų tarpvalstybinio judumo galimybes. Ji tobulins profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistemą ir sudarys palankesnes sąlygas tarpvalstybiniu mastu teikti verslo paslaugas, statybos ir kitas paslaugas, kurios skatina ekonomikos augimą. Įgyvendinus visus šiuos veiksmus įmonės ir specialistai galės lengviau patekti į naujas rinkas, o maži nacionaliniai rinkos dalyviai galės plėstis Europos rinkoje.
  • Komisija imsis veiksmų siekdama užtikrinti, kad vartotojai, norintys pirkti paslaugas ar prekes kitoje valstybėje narėje tiek internetu, tiek tiesiogiai, nesusidurtų su skirtingomis kainomis, pardavimo ar pristatymo sąlygomis, išskyrus atvejus, kai tai pateisinama dėl objektyvių ir patikrinamų priežasčių. Europos Komisija ir Europos vartotojų centrai dažnai gauna vartotojų skundų, susijusių su nepagrįstu skirtingu požiūriu dėl pilietybės arba gyvenamosios vietos.

Plačiau