Europos Komisija gegužės 7 d. paskelbė 2015 m. ES inovacijų švieslentę, pateikiančią lyginamąjį tyrimų ir inovacijų plėtros Europoje vertinimą. Bendras inovacijų lygis ES išliko stabilus: palyginus su 2014 m. su inovacijomis susijusios veiklos augo 15-oje ES šalių, bet 13-oje šalių šios veiklos mažėjo. Lietuvos inovacijų indeksas, nuo 2010 m. augęs, 2014 m. šiek tiek sumažėjo, tačiau Lietuva vis dar išlieka virš Europos vidurkio ir yra priskiriama vidutiniams novatoriams. Daugumoje inovatyvios veiklos sričių Lietuva yra žemiau ES vidurkio, išskyrus žmogiškuosius išteklius, finansus ir

Europos patentų tarnyba (EPT), kasmet nuo 2006 m. organizuojanti Europos išradėjo apdovanojimą, balandžio pabaigoje paskelbė 2015 m. finalistus. Šiuo prestižiniu apdovanojimu EPT apdovanoja mokslininkus ir inžinierius, kurių išradimai prisideda prie technologinės pažangos, socialinės raidos ir ekonomikos augimo ir yra patentuoti EPT. Apdovanojama penkiose kategorijose: pramonė, mažos ir vidutinės įmonės, tyrimai, ne Europos šalys ir viso gyvenimo pasiekimai. 2015 m. finalistai atstovauja 11 šalių – Austrijai, Australijai, Kinijai, Prancūzijai, Japonijai, Nyderlandams, Švedijai, Šveicarijai, Jungtinei Karalystei, JAV ir mūsų kaimynei Latvijai. Šios

Lietuvos įmonės deklaracijas dėl pakuočių turės pildyti nuo šių metų lapkričio 1 d.

Nuo šių metų lapkričio 1 dienos Lietuvos įmonės, vidaus rinkoje tiekiančios pakuotus produktus, turės pildyti deklaracijas, ar pakuotė atitinka Europos Sąjungos direktyvos reikalavimus. Anksčiau buvo skelbta, kad šias deklaracijas Lietuvos įmonės turėtų pildyti nuo šių metų gegužės 1 dienos, tačiau vėlesnė data pasirinkta, atsižvelgiant į verslo įmonių prašymus. Deklaracijas turės pildyti gaminius pakuojantys gamintojai (pakuočių naudotojai) ir importuotojai. Deklaracija bus pildoma, atsižvelgiant į pakuotės grupę. Kiekvienai pakuotės grupei pildoma atskira deklaracija. Pakuotė atitinkamai pakuočių grupei priskiriama pagal medžiagą, iš kurios ji

Kokie pokyčiai laukia siūlančių ir perkančių keliones internetu?

EP pranešėja Birgit Collin–Langen Europos Parlamento ir ES Tarybos derybininkai praeitą savaitę preliminariai sutarė dėl daugiau nei prieš porą dešimtmečių patvirtintos Kelionių paketų direktyvos atnaujinimo. Ši reforma užtikrins ne tik gatavų kelionės paketų iš katalogo, bet ir, pavyzdžiui, internetu įsigytų „susietų“ kelionės paslaugų pirkėjų teises. Apie tai kalbėjome su EP nuomonę šiuo klausimu parengusia Birgit Collin–Langen (Europos liaudies partija, Vokietija). Kokie pagrindiniai pokyčiai laukia užsisakant kelionės paslaugas? Kelionių paketų pirkėjai prieš sutarties pasirašymą turės gauti aiškią informaciją apie jų teises. Jiems taip

Ekologiškesnių biodegalų link

  Siekdama sumažinti anglies dvideginio išlakas transporto sektoriuje ES ilgą laiką skatino biodegalų gamybą iš maistinių kultūrų. Tačiau paaiškėjus, kad išpopuliarėjęs javų auginimas degalams gali privesti prie miškų vertimo dirbama žeme ir taip dar labiau padidinti anglies dioksido išlakas, siekiama pereiti prie biodegalų, gaminamų ne iš maistinių kultūrų, o iš nemaistinės biomasės, pavyzdžiui, iš šiukšlių ar dumblių. Europos Sąjungos narės įsipareigojusios iki 2020 metų pasiekti, kad atsinaujinančių energijos išteklių, sunaudojamų transporte, dalis būtų ne mažesnė kaip 10 proc. Populiariausia „žalioji“

Trečiadienį europarlamentarai pritarė Europos socialinio fondo nuostatų pataisoms, kurios leis jau šiemet kovai su jaunimo nedarbu skirti 1 mlrd. eurų. Ši išankstinė parama, kuri padės 650 tūkst. jaunuolių, sudaro trečdalį 2014-2020 m. Jaunimo užimtumo iniciatyvai skirtos sumos. "Mes lenktyniaujame su laiku, o Europa suteikia impulsą jaunimo užimtumui. Turėjome iššūkį per rekordiškai trumpą laiką pasiekti solidų susitarimą - taigi, kai imamės reikalų ryžtingai, ES rodo rezultatus", - pasidžiaugė EP pranešėja Elisabeth Morin-Chartier (Europos liaudies partija, Prancūzija). Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšos skiriamos toms ES

Alkoholinių gėrimų etiketėse turi būti nurodyta jų sudėtis ir energinė vertė, taip pat įspėjama apie vairavimo išgėrus pavojus. To pageidauja Europos Parlamentas. Trečiadienį jis priėmė rezoliuciją, raginančią atnaujinti ES alkoholio strategiją. Europos Komisija raginama skubiai parengti naują ES alkoholio strategiją 2016–2022 metams. Ne vėliau kaip kitąmet ji turi pasiūlyti teisės aktą, kuris įpareigotų alkoholinių gėrimų gamintojus etiketėse nurodyti savo gaminių energinę vertę, mano europarlamentarai. EP narių įsitikinimu, ES mastu turi būti įspėjama apie vairavimo išgėrus pavojų. ES kartu turi surengti informacinę kampaniją,

Antradienį Europos Parlamentas pritarė daugiamečio Baltijos jūros menkių, šprotų (kilkių) ir strimelių valdymo plano projektui. Jis taps pirmuoju 2014 m. reformuotos ES žuvininkystės politikos tokio tipo planu. Europarlamentarai siūlo kelių metų laikotarpiui nustatyti maksimalias sugaunamos žuvies kiekio ribas ir taip suteikti žvejams didesnį savo veiklos nuspėjamumą. „Tai ilgai lauktas pilotinis pasiūlymas, skirtas užtikrinti tvarų žuvies išteklių valdymą, o kartu apsaugoti žvejų pragyvenimo šaltinį. Kelių žuvies rūšių išteklių valdymas viename plane leis tai daryti veiksmingiau, taip pat atsižvelgti į naujausius mokslo tyrimus

Atlikusi sprendimų dėl leidimo naudoti genetiškai modifikuotą maistą ir pašarus priėmimo proceso peržiūrą, Komisija pristato jos rezultatus. Peržiūra atlikta vadovaujantis 2014 m. liepos mėn. Europos Parlamentui pateiktomis politinėmis gairėmis , pagal kurias išrinkta dabartinė Komisija. Atlikus peržiūrą paaiškėjo, kad reikia visuomenės nuomonę atspindinčių pokyčių ir didesnių galimybių valstybių narių vyriausybėms išsakyti nuomonę apie ES leidžiamą naudoti genetiškai modifikuotą maistą ir pašarus. Todėl Komisija siūlo iš dalies pakeisti teisės aktus, kad valstybėms narėms būtų suteikta didesnė laisvė savo teritorijoje apriboti ar