Kur tik pažvelgsi, internetas ir skaitmeninės technologijos keičia kasdienybę ir verslą. Europa turi įsisukti į skaitmeninę revoliuciją ir atverti skaitmenines galimybes žmonėms ir įmonėms. Kaip? Ogi pasinaudodama ES bendrosios rinkos galia. Šiandien Europos Komisija paskelbė konkrečius bendrosios skaitmeninės rinkos sukūrimo planus ir taip priartėjo prie vieno svarbiausių prioritetų įgyvendinimo. Šiuo metu dėl kliūčių internete piliečiai nepasiekia prekių ir paslaugų: tik 15 proc. apsiperka internetu kitoje šalyje. Interneto įmonės ir startuoliai negali pasinaudoti interneto teikiamomis plėtros galimybėmis: tik 7 proc. MVĮ parduoda į užsienį (daugiau

Šiandien Europos Komisija pereina prie kito 2015 m. Europos semestro ciklo etapo – pateikia kiekvienai ES šaliai ir euro zonai skirtas rekomendacijas, kurias kiekviena ES šalis turėtų įgyvendinti per artimiausius 12–18 mėnesių, kad sustiprintų ekonomikos augimą. Nors nuo 2011 m. Lietuvoje atkurtas tvirtas ekonomikos augimas ir žymiai sumažėjo nedarbas, tačiau šalis susiduria su iššūkiais, kurie galėtų neigiamai paveikti Lietuvos ekonomiką ateityje. Todėl Europos Komisija, remdamasi išsamia šalies ūkio analize, o taip pat įvertinusi Lietuvos nacionalinę reformų bei stabilumo programas, pateikė rekomendacijas

Atsižvelgdamas į tai, kad nuo 2015 m. birželio 1 d. mišiniai turi būti klasifikuojami, ženklinami ir pakuojami pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (toliau – CLP) reglamento nuostatas, Europos įmonių tinklas (angl. Enterprise Europe Network), veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose (Vilniaus PPAR), bendradarbiaudamas su Aplinkos apsaugos agentūra, 2015 m. gegužės 14 d. surengė nemokamą seminarą tema: „REACH 2018 ir mišinių klasifikavimas pagal CLP“. Seminaras buvo skirtas įmonėms, kurios tiekia pavojingas chemines medžiagas ir mišinius į rinką

„Vikingų dienos“ Osle

Kiekvienais metais organizuojamas renginys – Enterprise Europe Network „Vikingų dienos“ ir šiais metais sukvietė tinklo ekspertus iš 8 Šiaurės Europos šalių pasidalinti regionų verslo aktualijomis ir pabandyti surasti partnerių įmonėms. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai šiame renginyje dalyvauja jau trečius metus iš eilės, o užmegzti ryšiai ne tik surado verslo partnerių Kauno regiono įmonėms, bet ir rūmų darbuotojams padeda per tiesioginius kontaktus spręsti nariams kylančias problemas arba atsakant į rūpimus