Lietuvos įmonės deklaracijas dėl pakuočių turės pildyti nuo šių metų lapkričio 1 d.

4156_9f39c23b2f1ee5e2a875a0ba955bf4f4Nuo šių metų lapkričio 1 dienos Lietuvos įmonės, vidaus rinkoje tiekiančios pakuotus produktus, turės pildyti deklaracijas, ar pakuotė atitinka Europos Sąjungos direktyvos reikalavimus. Anksčiau buvo skelbta, kad šias deklaracijas Lietuvos įmonės turėtų pildyti nuo šių metų gegužės 1 dienos, tačiau vėlesnė data pasirinkta, atsižvelgiant į verslo įmonių prašymus.

Deklaracijas turės pildyti gaminius pakuojantys gamintojai (pakuočių naudotojai) ir importuotojai. Deklaracija bus pildoma, atsižvelgiant į pakuotės grupę. Kiekvienai pakuotės grupei pildoma atskira deklaracija. Pakuotė atitinkamai pakuočių grupei priskiriama pagal medžiagą, iš kurios ji pagaminta, ir pakuotės naudojimo būdą.

Pakuotės atitiktį Europos Sąjungos direktyvos reikalavimams įmonė galės pagrįsti įvairiais dokumentais –pakuotės gamintojo sertifikatais, taip pat dokumentais, kuriuose pateikti atliktų laboratorinių bandymų duomenys ir statistiniai pakuočių paskirstymo ir logistikos duomenys. Jeigu įmonė, importuojanti gaminius iš Europos Bendrijos, turės dokumentą, patvirtinantį, kad rinkai tiekiama pakuotė atitinka Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus, papildomai pildyti deklaracijos nereikės.

Verslo įmonė deklaraciją turės parengti iki pakuotės pateikimo rinkai dienos ir kartu su joje pateiktų duomenų pagrįstumą įrodančiais dokumentais saugoti per visą pakuotės tiekimo rinkai laikotarpį, ne trumpiau kaip 1 metus po tiekimo rinkai nutraukimo dienos. Verslo įmonė esant galimybei užpildytą deklaraciją turės skelbti savo interneto svetainėje nuo pakuotės pateikimo rinkai dienos.

Naujai įsigaliojantys reikalavimai, praktiniai jų įgyvendinimo aspektai buvo pristatyti per 2015 m. balandžio 28 dieną Ūkio ministerijoje įvykusį seminarą, skirtą visiems suinteresuotiems asmenims. Per seminarą buvo pateikta ir praktinė, ir teorinė informacija apie naujai įsigaliojančius reikalavimus.

Naujieji reikalavimai taip pat bus pristatyti per renginių ciklą regionuose. Per šiuos renginius bus konsultuojama, kaip reikėtų pildyti deklaracijas, taip pat bus pristatomi praktiniai šių reikalavimų įgyvendinimo aspektai.

Su tvarkos aprašu „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems pakuočių reikalavimams įgyvendinimo“ galite susipažinti adresu.