Lietuvos inovacijų indeksas virš ES vidurkio

Europos Komisija gegužės 7 d. paskelbė 2015 m. ES inovacijų švieslentę, pateikiančią lyginamąjį tyrimų ir inovacijų plėtros Europoje vertinimą. Bendras inovacijų lygis ES išliko stabilus: palyginus su 2014 m. su inovacijomis susijusios veiklos augo 15-oje ES šalių, bet 13-oje šalių šios veiklos mažėjo.

Lietuvos inovacijų indeksas, nuo 2010 m. augęs, 2014 m. šiek tiek sumažėjo, tačiau Lietuva vis dar išlieka virš Europos vidurkio ir yra priskiriama vidutiniams novatoriams.

Daugumoje inovatyvios veiklos sričių Lietuva yra žemiau ES vidurkio, išskyrus žmogiškuosius išteklius, finansus ir paramą bei  ne MTTP (mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros) inovacijų išlaidas. Nors licencijų ir patentų pajamos iš užsienio šalių buvo vienas sparčiausiai augusių rodiklių (61 proc.), tačiau kartu su studentų doktorantų skaičiumi iš ne ES šalių yra priskiriami sąlyginai prasčiausiems rodikliams, kurie yra žemiausiai nuo ES vidurkio.

Platesnė informacija Europos Komisijos svetainėje ir dokumente.