Komisija paprastina ir net panaikina kai kurias ES taisykles ir reglamentus. Jos tikslas – palengvinti įmonių ir piliečių gyvenimą bei paskatinti ekonomikos augimą.Šiandien Komisija paskelbė, kuriose politikos srityse ji imsis tolesnių veiksmų supaprastinti ar net panaikinti ES teisės aktus, sumažinti įmonėms tenkančią naštą ir padaryti ES teisės aktus lengviau įgyvendinamus.Tai daroma vykdant Komisijos Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (REFIT). Užtikrinti, kad ES teisės aktai atitiktų tikslą, itin svarbu siekiant, kad Europoje ekonomika vėl sparčiai augtų ir būtų kuriama daugiau darbo

Nauja kampanija parodo, kaip ūkininkavimas veikia kasdieninį gyvenimą Daugybė mus supančių dalykų, pradedant maistu, baigiant rūbais, yra Europos ūkininkų darbo rezultatai. Pradėta nauja ES informacijos kampanija apie žemės ūkio svarbą mūsų kasdieniniame gyvenime.ES visą savo laiką vien ūkininkavimui skiria per 12 mln. žmonių, o tiesiogiai nuo Europos žemės ūkio priklauso dar 36 mln. darbo vietų. Tačiau atlikus tyrimus paaiškėjo, kad Europos miestų gyventojai jaučiasi vis labiau nutolę nuo kaimo gyvenimo ir žemės ūkio. Siekdama pakeisti šią tendenciją Europos Sąjunga pradėjo kampaniją

Naujuoju tyrimu nustatytas įgūdžių poreikis Europoje Sąjungoje ketvirtadaliui suaugusiųjų trūksta paprasčiausių įgūdžių, kad jie sėkmingai pritaptų šiuolaikinėje žinių ekonomikoje. 23 šalyse ES ir EBPO atlikus suaugusiųjų įgūdžių tyrimą nustatyta, kad ketvirtadaliui suaugusių Europos gyventojų trūksta pagrindinių naudojimosi kompiuteriais įgūdžių, o penktadalis yra mažai raštingi ir jiems kyla sunkumų skaičiuoti.Per tyrimą taip pat nustatyta, kad ES yra didelių kontrastų: Suomijos ir Nyderlandų abiturientų rezultatai buvo geresni nei kitų Europos šalių universitetų absolventų.Šie rezultatai akivaizdžiai rodo, kad visoje ES reikia tobulinti švietimo ir mokymo

Pasiektas preliminarus susitarimas dėl produktų saugos direktyvų Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungos (ES) Tarybai, Briuselyje, Nuolatinių atstovų komitete (COREPER I), vienbalsiai buvo pritarta aštuonių direktyvų paketui dėl produktų saugos reguliavimo. Direktyvų pakeitimai numato aiškesnį produktų žymėjimą, įmonėms – mažiau biurokratinių suvaržymų ir efektyvesnę rinkos priežiūrą. Šios produktų saugą užtikrinančios taisyklės būtų pritaikytos kasdienio naudojimo elektronikos prietaisų, tokių kaip mobilieji telefonai ar lygintuvai, liftų priežiūros srityse. Taip pat šios taisyklės būtų taikomos produktams, skirtiems naudoti tik profesiniais tikslais, pavyzdžiui, produktams, naudojamiems sprogioje aplinkoje. Pasak ūkio

Gamyba turi itin didelės įtakos visoms kitoms ekonomikos rūšims ir bendram ES produktyvumui. 80 procentų privačių kompanijų investicijų į inovacijas sudaro investicijos į gamybą, trys ketvirtadaliai eksporto ir svarbi rolė žmonių įdarbinimo sirtyje taip pat priklauso nuo gamybos pramonės, todėl Europai reikia imtis veiksmų norint išlaikyti pramonę žemyne. Pramoninės gamybos rodikliai po nuosmukio krizės laikotarpiu stabilizavosi, tačiau sukuriamos vertės dalis BVP visos ES mastu smuko nuo 15,1 proc. 2012 vasarą iki 15,1 proc. 2013 metų vasarą. Šią savaitę Europos Komisija paskelbė Europos

Naująja strategija siekiama telekomunikacijų sektoriaus suderinimo, norima panaikinti tarptinklinio ryšio mokesčius, sumažinti biurokratizmą įmonėms ir suteikti naudotojams bei paslaugų teikėjams naujų teisių. Nepaisant per 26 metus padarytos pažangos, ES telekomunikacijų sektorius tebėra suskaidytas, jo veiklos pagrindas – nacionalinės rinkos. Dėl to Europos bendrovės atsilieka nuo savo konkurenčių JAV ir Azijoje. Dokumentų rinkiniu „Žemyno ryšių infrastruktūra“ siekiama atnaujinti silpstantį ES telekomunikacijų sektorių – panaikinti tarptinklinio ryšio mokesčius ir supaprastinti taisykles, kad būtų skatinama investuoti į naujus sparčiuosius tinklus ir taip prisidėti prie ekonomikos

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, bendradarbiaudami su Europos Komisija, Konkurencingumo ir inovacijų vykdomąja  įstaiga (EACI, angl. Executive Agency for Competitiveness & Innovation) bei Enterprise Europe Network partneriais Lietuvoje, 2013 m. spalio 15 - 16 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ rengia Enterprise Europe Network (liet. Europos verslo ir inovacijų tinklas)  metinę konferenciją. Šis renginys yra įtrauktas į Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai renginių sąrašą. Enterprise Europe Network buvo įsteigtas 2008 m. Europos Komisijos iniciatyva pagal sąjunginę bendrąją Konkurencingumo ir inovacijų plėtros

Pasiūlytas planas, pagal kurį būtų rengiamos socialinių rodiklių suvestinės, papildančios ekonominius duomenis, į kuriuos atsižvelgiama derinant su ES šalių narių vyriausybėmis nacionalinius biudžetus. 5 svarbiausi rodikliai, kurie bus pateikiami šioje suvestinėje: nedarbas, niekur nedirbančio ir nesimokančio jaunimo dalis, namų ūkio disponuojamosios pajamos, nelygybė, arti skurdo ribos esančių gyventojų dalis. Svarbūs ne tik ekonominiai, bet ir socialiniai aspektai. Pagal praeitą savaitę pateiktą planą į ekonominės politikos formavimą bus labiau įtrauktos profesinės sąjungos ir darbdavių organizacijos. Šis pasiūlymas – viena iš priemonių, kuriomis siekiama gerinti ekonomikos valdymą po finansų krizės. Be to,

Komisija paprastina ir net panaikina kai kurias ES taisykles ir reglamentus. Jos tikslas – palengvinti įmonių ir piliečių gyvenimą bei paskatinti ekonomikos augimą. Šiandien Komisija paskelbė, kuriose politikos srityse ji imsis tolesnių veiksmų supaprastinti ar net panaikinti ES teisės aktus, sumažinti įmonėms tenkančią naštą ir padaryti ES teisės aktus lengviau įgyvendinamus. Tai daroma vykdant Komisijos Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (REFIT). Užtikrinti, kad ES teisės aktai atitiktų tikslą, itin svarbu siekiant, kad Europoje ekonomika vėl sparčiai augtų ir būtų kuriama daugiau darbo