Paprastesnė ir lengviau bei pigiau įgyvendinama ES teisė

Komisija paprastina ir net panaikina kai kurias ES taisykles ir reglamentus. Jos tikslas – palengvinti įmonių ir piliečių gyvenimą bei paskatinti ekonomikos augimą.Šiandien Komisija paskelbė, kuriose politikos srityse ji imsis tolesnių veiksmų supaprastinti ar net panaikinti ES teisės aktus, sumažinti įmonėms tenkančią naštą ir padaryti ES teisės aktus lengviau įgyvendinamus.Tai daroma vykdant Komisijos Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (REFIT). Užtikrinti, kad ES teisės aktai atitiktų tikslą, itin svarbu siekiant, kad Europoje ekonomika vėl sparčiai augtų ir būtų kuriama daugiau darbo vietų.Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso teigė: „Europa padeda spręsti didelius mums visiems kylančius uždavinius. Tačiau, kad tai būtų veiksminga, turime sutelkti dėmesį į tinkamus prioritetus ir reguliuoti tiek, kiek būtina. Ne visi geri dalykai yra geri Europos lygmeniu. Tad gerai pagalvokime, kada ir kur veiksmų turi imtis ES.“

Panašią mintį Komisijos Pirmininkas išsakė rugsėjo 11 d. skaitydamas pranešimą apie Sąjungos padėtį: „Svarbiems klausimams ES turi skirti daug dėmesio, ne tokiems svarbiems – mažiau.“

Pirmininkas tęsė: „Pradėjusi vykdyti REFIT, Komisija ėmėsi iki šiol didžiausių pastangų supaprastinti ES teisę ir palengvinti jos įgyvendinimą. Ryžtingai taikydami subsidiarumo ir proporcingumo principus neginčysime, kad piliečiams ir verslui ES reguliavimas, ypač taisyklės, kuriomis grindžiama bendroji rinka, labai naudingas. Iki 2014 m. gegužės mėn. Europos Parlamento rinkimų likus keliems mėnesiams, šiandienos REFIT rinkinys pateikia pragmatišką reguliavimo ateities Europoje vaizdą.“

Kartu su savo planais Komisija paskelbė ir visų ES teisės aktų peržiūros rezultatus bei nurodė įvairias tęsiamas arba pasiūlytas priemones. Be to, Komisija pranešė, kad ji paskelbs rezultatų suvestinę, iš kurios bus matyti pažanga Europos ir nacionaliniu lygmenimis.

Plačiau skaitykite: http://ec.europa.eu/news/business/131002_lt.htm

 

Evelina J. Nosirevaite
Europos verslo ir inovacijų tinklas
Enterprise Europe Network