Pasiektas preliminarus susitarimas dėl produktų saugos direktyvų

Pasiektas preliminarus susitarimas dėl produktų saugos direktyvų

Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungos (ES) Tarybai, Briuselyje, Nuolatinių atstovų komitete (COREPER I), vienbalsiai buvo pritarta aštuonių direktyvų paketui dėl produktų saugos reguliavimo. Direktyvų pakeitimai numato aiškesnį produktų žymėjimą, įmonėms – mažiau biurokratinių suvaržymų ir efektyvesnę rinkos priežiūrą.

Šios produktų saugą užtikrinančios taisyklės būtų pritaikytos kasdienio naudojimo elektronikos prietaisų, tokių kaip mobilieji telefonai ar lygintuvai, liftų priežiūros srityse. Taip pat šios taisyklės būtų taikomos produktams, skirtiems naudoti tik profesiniais tikslais, pavyzdžiui, produktams, naudojamiems sprogioje aplinkoje.

Pasak ūkio viceministrės Rasos Noreikienės, ES derinamieji teisės aktai, kuriais užtikrinamas laisvas produktų judėjimas, labai prisideda prie vidaus rinkos sukūrimo ir veikimo. Šiais teisės aktais nustatomas aukštas vartotojų apsaugos lygis ir jais remdamiesi ekonominės veiklos vykdytojai gali įrodyti atitiktį saugos reikalavimams.

Pagal direktyvų nuostatas vartotojai turėtų būti geriau apsaugoti, kadangi būtų geriau kontroliuojamos su poveikiu sveikatai susijusios produktų savybės, užtikrintas geresnis produktų atsekamumas. Europos gamintojai ir pardavėjai būtų geriau apsaugoti nuo trečiųjų šalių importuotojų, tiekiančių į ES rinką nesaugias prekes, būtų sudarytos vienodos sąlygos ekonominės veiklos vykdytojams ir taip skatinamas laisvas saugių prekių judėjimas.

Jei bus galutinai pritarta šiems direktyvų projektams, gamintojai ir pardavėjai privalės prekes ženklinti aiškiai ir lengvai suprantamai kiekvienam vartotojui. Prekių etiketėse turės būti nurodyti ne tik gamintojo pašto, bet ir interneto adresai. Kita vertus, gamintojai patirs mažiau biurokratinių suvaržymų, kadangi pažymas apie produktų atitiktį saugos reikalavimams atsakingoms tarnyboms galės pateikti elektroniniu būdu.

Kad įsigaliotų šie aštuonių (Civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų, Sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos, Liftų, Paprastų slėginių indų, Matavimo priemonių, Elektromagnetinio suderinamumo, Žemosios įtampos ir Neautomatinių svarstyklių) direktyvų pakeitimai, dėl jų dar turės balsuoti Europos Parlamento Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas, be to, jie turės būti tvirtinami Europos Parlamento plenarinėje sesijoje ir ES Taryboje.

Plačiau: http://www.ukmin.lt/web/lt/eu_naujienos/pasiektas_preliminarus_susitarimas_del_produktu_saugos_direktyvu

 

Evelina J. Nosirevaite
Europose verslo ir inovacijų tinklas
Enterprise Europe Network