Europos ekonomikos klestėjimo šaltinis – stipri pramonė

Gamyba turi itin didelės įtakos visoms kitoms ekonomikos rūšims ir bendram ES produktyvumui. 80 procentų privačių kompanijų investicijų į inovacijas sudaro investicijos į gamybą, trys ketvirtadaliai eksporto ir svarbi rolė žmonių įdarbinimo sirtyje taip pat priklauso nuo gamybos pramonės, todėl Europai reikia imtis veiksmų norint išlaikyti pramonę žemyne.

Pramoninės gamybos rodikliai po nuosmukio krizės laikotarpiu stabilizavosi, tačiau sukuriamos vertės dalis BVP visos ES mastu smuko nuo 15,1 proc. 2012 vasarą iki 15,1 proc. 2013 metų vasarą.

Šią savaitę Europos Komisija paskelbė Europos Konkurencingumo ataskaitą, kurioje daromos išvados, jog šalys narės pagerino verslo salygas įmonėms veikti, tačiau yra ir problemų. Vienas iš jų yra skirtumas tarp šalių, kurios yra stiprios pramonės produkcijos gamyboje ir tų, kurios yra silpnos, atotrūkis nemažėja. Be to, beveik visose ES šalyse narėse kyla energijos kainos, sunku gauti finansavimą veiklos plėtrai ir mažėja investijos šiai veiklos šakai, o tai prisideda prie Europoe deindustrializacijos. Norint pasikekti tuos laikus, kada pramoninė gamyba Europoje vėl bus stipri, ES turi stipriai pagerinti viešąjį administravimą, stiprinti ryšį tarp įmonių ir mokymo įstaigų, skatinti inovacijas „arčiau rinkos“.

Europa 2020 yra griaučiai kurie nusako ES augimo per ateinantį finansinį periodą tikslus, o kad juos pasiektų  pramoninės gamybos stiprinimas turi būti vienas iš esminių tikslų.

Pagrindiniai ataskaitų rezultatai:

Teigiami:

• Eksporto augimas buvo vienas iš pagrindinių pramoninės gamybos stiprėjimo priežasčių; ES pralenkė JAV ir Japonija pagal eksporto ir importo santykį;

• Daugiau dėmesio skiriama inovacijoms;

• Pagerėjo verslo aplinka beveik visose ES šalyse;

• Beveik visos šalys padidino savo darbo jėgos pramonės srityje kvalifikaciją.

Neigiami:

• Investicijos į pamoninę gamybą išlieka itin mažos;

• Didelės ir nuolat kylančios energijos kainos;

• Sudėtinga gauti finansavimą verslo plėtrai;

• ES šalims reikia kreipti didesnį dėmesį viešųjų paslaugų kokybės ir efektyvumo didinimui.

Daugiau informacijos: ec.europa.eu

 

Aivaras Knieža
Europos verslo ir inovacijų tinklas
Enterprise Europe Network Lietuva