Naujuoju tyrimu nustatytas įgūdžių poreikis Europoje

Naujuoju tyrimu nustatytas įgūdžių poreikis Europoje

Sąjungoje ketvirtadaliui suaugusiųjų trūksta paprasčiausių įgūdžių, kad jie sėkmingai pritaptų šiuolaikinėje žinių ekonomikoje. 23 šalyse ES ir EBPO atlikus suaugusiųjų įgūdžių tyrimą nustatyta, kad ketvirtadaliui suaugusių Europos gyventojų trūksta pagrindinių naudojimosi kompiuteriais įgūdžių, o penktadalis yra mažai raštingi ir jiems kyla sunkumų skaičiuoti.Per tyrimą taip pat nustatyta, kad ES yra didelių kontrastų: Suomijos ir Nyderlandų abiturientų rezultatai buvo geresni nei kitų Europos šalių universitetų absolventų.Šie rezultatai akivaizdžiai rodo, kad visoje ES reikia tobulinti švietimo ir mokymo sistemas siekiant užtikrinti, kad visi Europiečiai turėtų šiuolaikiniame pasaulyje reikalingus įgūdžius.

Gyvenimo perspektyvos

Įgūdžiai turi didžiulę įtaką gyvenimo perspektyvoms. Per tyrimą nustatyta, kad tie, kas įgijo aukštą kvalifikaciją, paprastai ne tik susiranda geriau apmokamą ir įdomesnį darbą, bet ir sveikiau gyvena ir turi daugiau pasitikėjimo.

Tyrimo rezultatai sukėlė nerimą, kad pradeda formuotis savotiški žemos kvalifikacijos spąstai – padėtis, kai tie, kam trūksta įgūdžių, nebetenka galimybių dirbti ir toliau mokytis, todėl nebegali įgyti žinių, reikalingų tam, kad galėtų sugrįžti į darbo rinką.

Tyrimas atskleidė, kad toks procesas galbūt jau vyksta: mažiausiai raštingų gyventojų nedarbo rodiklis beveik du kartus didesnis nei vidutinis rodiklis.

Kaip šią problemą sprendžia ES?

ES yra ėmusis įvairių iniciatyvų, kad padėtų europiečiams kelti kvalifikaciją. „Švietimo sistemų atvėrimo“ iniciatyva siekiama, kad Europoje pagerėtų gyventojų darbo kompiuteriu įgūdžiai, o vykdant programą „Erasmus+“ bus remiami projektai, kuriais padedama ugdyti ir gilinti suaugusiųjų įgūdžius, pvz., raštingumą, gebėjimą skaičiuoti ir spręsti problemas naudojant kompiuterines priemones.

Bus pateikta nauja internetinė priemonė, kuria naudodamiesi lankytojai galės įvertinti savo įgūdžius ir palyginti juos su tyrimo rezultatais. Be to, tyrimo rezultatai padės šalims kryptingai paskirstyti investicijas, gaunamas iš Europos socialinio fondo – iš jo skiriama lėšų įgūdžiams tobulinti ir mokymui.

Plačiau skaitykite: http://ec.europa.eu/news/culture/131010_lt.htm

 

Evelina J. Nosirevaite
Europos verslo ir inovacijų tinklas
Enterprise Europe Network