ES ketina panaikinti mobiliųjų telefonų tarptinklinio ryšio mokesčius

Naująja strategija siekiama telekomunikacijų sektoriaus suderinimo, norima panaikinti tarptinklinio ryšio mokesčius, sumažinti biurokratizmą įmonėms ir suteikti naudotojams bei paslaugų teikėjams naujų teisių.

Nepaisant per 26 metus padarytos pažangos, ES telekomunikacijų sektorius tebėra suskaidytas, jo veiklos pagrindas – nacionalinės rinkos. Dėl to Europos bendrovės atsilieka nuo savo konkurenčių JAV ir Azijoje.

Dokumentų rinkiniu „Žemyno ryšių infrastruktūra“ siekiama atnaujinti silpstantį ES telekomunikacijų sektorių – panaikinti tarptinklinio ryšio mokesčius ir supaprastinti taisykles, kad būtų skatinama investuoti į naujus sparčiuosius tinklus ir taip prisidėti prie ekonomikos augimo bei darbo vietų kūrimo.

Ekonomika vis labiau priklauso nuo spartesnio ryšio. Manoma, kad baigus formuoti bendrąją telekomunikacijų rinką būtų sukurta tūkstančiai darbo vietų, o BVP kasmet padidėtų beveik 1 %.

Tarptinklinio ryšio mokesčių atsisakymas

Nuo 2014 m. liepos mėn. po kitas ES šalis keliaujantiems žmonėms nebereikėtų mokėti papildomų mokesčių už skambučius į jų mobiliuosius telefonus. Bendrovės turėtų savo klientams siūlyti visoje Europos Sąjungoje galiojančius paslaugų rinkinius, kad jie už tarptinklinį ryšį ir ryšį savo šalyje mokėtų tiek pat, arba leisti jiems pasirinkti kitą tarptinklinio ryšio paslaugų teikėją, tačiau tai darant jiems nereikėtų keisti SIM kortelės.

Tarptautinių skambučių įkainiai būtų apriboti, kad neviršytų tolimojo ryšio skambučių šalies viduje įkainių, judriojo ryšio telefono skambučių tarp ES šalių įkainis negalėtų viršyti 0,19 EUR (ir PVM) už minutę.

Be to, Komisija remia vadinamąjį tinklo neutralumą– principą, kad internetas turėtų būti atvira sistema. Tai reiškia, kad būtų ribojamos bendrovių galimybės siūlyti sandorius dėl, pavyzdžiui, didesnės duomenų perdavimo spartos, dėl kurios galėtų būti ribojama jų konkurentų prieiga.

Vartotojų teisės Europoje

Visiškai suderinus vartotojų apsaugos taisykles nebereikėtų pritaikyti paslaugų kiekvienoje šalyje, o vartotojai būtų geriau apsaugoti.

ES piliečiams būtų naudinga ir tai, kad sutartys būtų paprastesnės, parengtos aiškiai suprantama kalba, jie turėtų daugiau teisių keisti paslaugų teikėją arba sutartį ir atsisakyti sutarties, jei interneto sparta mažesnė, negu buvo žadėta.

Mažiau biurokratizmo ir daugiau investicijų

ES siekia, kad telekomunikacijų bendrovėms būtų lengviau patekti į naujas rinkas. Todėl vienoje šalyje išduota licencija galiotų visoje Europos Sąjungoje, o spektro skyrimas plačiajuosčiam ryšiui ateityje būtų standartizuotas, kad būtų paprasčiau rengti kelias valstybes apimančius investicijų planus.

Siekiant skatinti investicijas į spartų šviesolaidinį plačiajuostį ryšį ir užtikrinti geresnę prieigą prie 4G paslaugų ir Wi-Fi, bus nustatytos fiksuotos prieigos prie tinklų nuomos kainos. Tai turėtų padidinti konkurenciją sektoriuje.

Tolesni veiksmai

Pasiūlymams turės pritarti Europos Parlamentas ir visos 28 ES valstybės narės.

Daugiau informacijos: ec.europa.eu 

 

Aivaras Knieža
Europos verslo ir inovacijų tinklas
Enterprise Europe Network Lietuva