Rengiant ES biudžetą bus labiau atsižvelgiama į socialinius veiksnius

Pasiūlytas planas, pagal kurį būtų rengiamos socialinių rodiklių suvestinės, papildančios ekonominius duomenis, į kuriuos atsižvelgiama derinant su ES šalių narių vyriausybėmis nacionalinius biudžetus.

5 svarbiausi rodikliai, kurie bus pateikiami šioje suvestinėje:

  • nedarbas,
  • niekur nedirbančio ir nesimokančio jaunimo dalis,
  • namų ūkio disponuojamosios pajamos,
  • nelygybė,
  • arti skurdo ribos esančių gyventojų dalis.

Svarbūs ne tik ekonominiai, bet ir socialiniai aspektai.

Pagal praeitą savaitę pateiktą planą į ekonominės politikos formavimą bus labiau įtrauktos profesinės sąjungos ir darbdavių organizacijos.

Šis pasiūlymas – viena iš priemonių, kuriomis siekiama gerinti ekonomikos valdymą po finansų krizės.

Be to, šis planas atitinką neseniai įvykusiame ES aukščiausiojo lygio susitikime prieitą bendrą nuomonę, kad 28 valstybių sąjungai reikia rasti geresnių būdų, kaip stebėti ekonominę ir socialinę padėtį.

Pasiūlymas turėtų suteikti peno diskusijoms apie Europos ekonominės integracijos socialinį aspektą per spalio pabaigoje vyksiantį ES aukščiausiojo lygio susitikimą.

Nedarbo mažinimas

Šiuo metu euro zonoje darbo neturi beveik ketvirtadalis jaunimo. Įvairiose šalyse jaunimo nedarbo lygis labai skirtingas.

Aukščiausias jis Graikijoje – 62,9 %, o žemiausias Vokietijoje – 7,7 %. Siekdama spręsti šią problemą ES ketina šalinti įsidarbinimo kitose ES valstybėse narėse kliūtis ir mažinti sąnaudas.

Tikimasi, kad pasitelkus šią naują suvestinę bus galima anksti numatyti, kokių socialinių problemų gali kilti ES šalyse, ir imtis prevencinių priemonių.

Jei pavyks pasiekti susitarimą su Europos Parlamentu ir ES vyriausybėmis, nuo kitų metų priimant ekonominius sprendimus bus naudojamasi socialinių rodiklių suvestine.

Daugiau informacijos: Europos Komisijos svetainėje ec.europa.eu

 

Aivaras Knieža
Europos verslo ir inovacijų tinklas
Enterprise Europe Network Lietuva