Europos verslo ir inovacijų tinklas (angl. Enterprise Europe Network), veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, 2012 m. lapkričio 27 d. surengė nemokamą seminarą  "Ką turi žinoti Lietuvos įmonės, ketinančios eksportuoti į trečiąsias šalis: verslo sąlygos Baltarusijoje". Pastaraisiais metais stipriai pasikeitė politinė ir ekonominė išorinė aplinka, atsirado naujų reikšmingų rinkų pasaulyje, todėl šio seminaro tikslas buvo informuoti Lietuvos verslininkus apie pasitaikančias kliūtis bei problemas žengiant į trečiųjų šalių rinkas. Seminaro metu Europos verslo ir inovacijų tinklo Vilniaus PPAR biuro vadovė Irena 

Š. m. lapkričio 22 d. Europos verslo ir inovacijų tinklas (Enterprise Europe Network), veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, siekdamas supažindinti verslininkus su naujausiu Europos Sąjungos (ES) maisto ženklinimo reglamentu, surengė nemokamą seminarą tema: „Maisto produktų ženklinimo reglamentavimas Europos Sąjungoje ir kontrolė Lietuvoje”. Seminaro dalyviams dr. Indrė Chmieliauskaitė pristatė pagrindines Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams nuostatas bei supažindino su teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą reglamentavimu, taip pat atsakė į

Internetiniai azartiniai lošimai yra viena sparčiausiai augančių verslo sričių Europos Sąjungoje (ES), kurios metinis augimas siekia 15 proc. ir, vertinama, kad 2015 metais šio verslo pajamos sieks 13 milijardų eurų. Šiandien daugiau kaip 6,8 milijonai žmonių yra įsitraukę į internetinius azartinius lošimus, įskaitant sporto lažybas, pokerį, loterijas. Tačiau be žinomų svetainių yra tūkstančiai neregistruotų lošimo svetainių, dažniausiai įsikūrusių už ES ribų, kurios kelia riziką dėl sukčiavimo ir pinigų plovimo. ES internetiniai azartiniai lošimai yra reguliuojami nacionaliniais teisės aktais. Nepaisant to, kad

Inovacijos yra pagrindinė ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo varomoji jėga. „Regioninių inovacijų švieslentė 2012“ pateikia palyginamąją analizę apie Europos regionų veiklą inovacijų srityje.   Ataskaita apima 190 regionų visoje Europos Sąjungoje, Kroatijoje, Norvegijoje ir Šveicarijoje. Regioninių inovacijų rezultatų suvestinė yra parengta pagal Inovacijų sąjungos švieslentės (IP/12/102) metodiką. „Regioninių inovacijų švieslentė 2012“ suskirsto Europos regionus į keturias inovacijų grupes: 41 regionas – vadinami „inovacijų lyderiai“, 58 regionai – „inovacijų sekėjai“, 39 regionai – „nuosaikūs novatoriai“ ir 52 regionai – „kuklūs novatoriai“. Inovacijų rezultatai

Europos Komisija (EK) paskelbė viešąsias konsultacijas siekdama nustatyti 10 Europos Sąjungos (ES) direktyvų ir reglamentų, labiausiai sunkinančių labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) veiklą. Remdamasi konsultacijų rezultatais, EK peržiūrės galiojančius teisės aktus. Konsultacijos skelbiamos svarbiausiose srityse: vartotojų apsauga (elektroninė prekyba, maisto sauga, darbo teisės, aplinkos apsaugos reikalavimai, energijos tiekimas ir vartojimas, produktų sauga (ženklinimas, tikrinimas)), paslaugų teikimas užsienyje, profesinių kvalifikacijų pripažinimas, viešieji pirkimai, bendrovių teisė, intelektinė ir pramoninė nuosavybė, statistika, mokesčiai, transportas ir kt. Konsultacijos bus vykdomos iki   2012 m.

Po sėkmingos beveik 50 kandidatų atrankos į 2012 m. vadovų mokymų programą (VMP), kuri pradėjo šį mėnesį, šiuo metu priimamos paraiškos 2013 m. mokymų ciklui pagal šią prestižinę verslo paramos ir vadovų mokymo programą. Japonija ir Korėja Europos įmonėms siūlo dideles augimo galimybes, ypač atsižvelgiant į ES plataus užmojo prekybos su šiomis šalimis strategiją. VMP padeda įmonės ir jų vadovams tobulinti savo žinias šiose šalyse, kad jie galėtų veikti šiose rinkose mažiausiomis sąnaudomis. ES remia visą mokymų kursą ir kiekvienam dalyviui suteikia

2013 m. bus paskutiniai Europos Sąjungos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos įgyvendinimo metai. Siekiant paskatinti įmones teikti paraiškas ir projektus finansavimui pagal paskutinius šios programos kvietimus, Europos verslo ir inovacijų tinklas (Enterprise Europe Network), veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, kartu su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 2012 m. lapkričio 19 d. surengė nemokamą seminarą „Tarptautinės mokslo programos – kas naujo?“ Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Tarptautinių programų skyriaus vyr. specialistai Raimonda Petkevičienė ir dr.

INFORMACINIAI FILMUKAI apie tai, kas GALI PADĖTI piliečiams ir verslui susidūrus su problemomis EUROPOJE: http://www.youtube.com/watch?v=9u3jF9pCe_4&feature=plcp http://www.youtube.com/watch?v=EppqrffkmRA&feature=plcp Daugiau informacijos:

Sauga ir sveikata darbe rūpinkimės visi

Europos saugių darbo vietų kampanija „Bendromis jėgomis mažinkime riziką darbe“ Valstybinė darbo inspekcija, atlikdama Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (toliau – Agentūra) Lietuvos ryšių punkto funkcijas ir bendradarbiaudama su socialiniais partneriais – Europos verslo ir inovacijų tinklu (Enterprise Europe Network), 2012 – 2013 m. Lietuvoje vykdo Agentūros inicijuotą informacinę kampaniją „Saugi darbo vieta. Naudinga jums. Naudinga verslui“, kurios tikslas – padėti suprasti bendradarbiavimo svarbą, kuriant saugias darbo vietas. Už saugą – ir vadovai, ir darbuotojai Spalio 22–26 d. Agentūra paskelbė Europos darbuotojų

Europos standartizacijos įstaigos CEN ir CENELEC savo tinklalapyje pristatė naują skyrių, kuriuo siekiama skatinti mažas ir vidutines įmones (MVĮ) naudoti standartus. „Sprendimų priemonės MVĮ“ (angl. SME Toolbox of Solutions) padeda įmonėms gauti informaciją apie standartus bei atskleidžia naujų standartų kūrimo galimybes. Daugiau informacijos, įskaitant ir naudingas nuorodas, pateikiama pranešime spaudai:ftp://ftp.cencenelec.eu/EN/News/PR/PR-2012-17.pdf   Informaciją parengė: Marijus Muralis Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto