Sauga ir sveikata darbe rūpinkimės visi

Europos saugių darbo vietų kampanija „Bendromis jėgomis mažinkime riziką darbe“
Valstybinė darbo inspekcija, atlikdama Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (toliau – Agentūra) Lietuvos ryšių punkto funkcijas ir bendradarbiaudama su socialiniais partneriais – Europos verslo ir inovacijų tinklu (Enterprise Europe Network), 2012 – 2013 m. Lietuvoje vykdo Agentūros inicijuotą informacinę kampaniją „Saugi darbo vieta. Naudinga jums. Naudinga verslui“, kurios tikslas – padėti suprasti bendradarbiavimo svarbą, kuriant saugias darbo vietas.

Už saugą – ir vadovai, ir darbuotojai

Spalio 22–26 d. Agentūra paskelbė Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitę, kurios metu visoje Europoje vyko įvairūs saugių darbo vietų kampanijos „Bendromis jėgomis mažinkime riziką darbe“ renginiai.
Sauga ir sveikata darbe yra svarbi bei naudinga tiek verslui, tiek darbuotojams, tiek plačiajai visuomenei. Tačiau statistika kol kas nedžiugina – ES mastu kasmet nuo nelaimingų atsitikimų darbe nukenčia apie 7 mln. darbuotojų, iš kurių žūsta daugiau kaip 5500. Lietuvoje, Statistikos departamento duomenimis, kasmet darbe nukenčia beveik 3000 gyventojų, o dėl nelaimių darbe pastaraisiais metais miršta apie 50 darbuotojų.
Įvairioje kampanijos medžiagoje pateikiama gausu statistinės informacijos, ir svarbiausia nepamiršti, kad už kiekvieno tokio skaičiaus pirmiausiai slypi konkretaus žmogaus tragedija. Labai daug gyvybių būtų galima išsaugoti, jei būtų nustatyti rizikos veiksniai, pritaikytos saugos priemonės, jomis būtų naudojamasi, griežtai laikomasi atitinkamų reikalavimų.
Žinoma, už tai, kad žmogus darbe būtų saugus, pirmiausia atsako įmonės vadovybė. Tačiau veiksmingiausių rezultatų pasiekiama, jei vadovybė į rizikos vertinimą bei jos mažinimą aktyviai įtraukia savo darbuotojus ir jų atstovus. Ši Europos informacinė kampanija ragina vadovus iniciatyviai vadovauti užtikrinant saugą bei sveikatą ir kartu skatinti darbuotojus, kitas suinteresuotas šalis bendradarbiauti šiame procese, nuolat konsultuotis su jais. Paprastai darbuotojai gerai išmano savo darbą ir žino, kaip jį padaryti saugesnį.
Informacija – kiekvienam
Šios, kaip ir kiekvienos kasmetinės europinės informacinės kampanijos, tikslas – kuo plačiau skleisti mokslinę, praktinę, ekonominę ir kt. informaciją, siekiant apsaugoti dirbančiųjų gyvybę ir sveikatą. Ar informacija pasieks reikiamus žmones, įmonių vadovus, darbuotojus lemia aktyvi partnerystė su svarbiausiais dalyviais, todėl Agentūros Lietuvos ryšių punktas, pavasarį pakvietęs partnerius, Lietuvos darbuotojų saugos ir sveikatos tinklo dalyvius į kampanijos atidarymo konferenciją, įvairiose šalies vietose surengė, taip pat ir bendradarbiaudamas su Europos verslo ir inovacijų tinklo (Enterprise Europe Network) atstovais, 7 seminarus. Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitę, vykusią visoje Europoje spalio 22–26 d., Lietuvoje užbaigė konferencija dirbantiesiems žemės ūkyje – viename iš rizikingiausių ekonominės veiklos sektorių, kurių priežiūrai Valstybinė darbo inspekcija teikia prioritetą.
Visų renginių metu platinta įvairi informacija – kampanijos vadovas, išleisti praktiniai patarimai apie vadovų lyderystę rūpinantis darbuotojų sauga ir sveikata bei darbuotojų dalyvavimą užtikrinant saugias darbo vietas. Šiuose leidiniuose pateikti ir kontroliniai klausimynai pasitikrinti apie įmonės vadovų lyderystę darbuotojų saugos ir sveikatos valdyme bei darbuotojų dalyvavimo šiame procese lygį. Penkiuose didžiausiuose šalies miestuose vykusiuose nemokamuose seminaruose, kuriuos organizavo Europos verslo ir inovacijų tinklas, dalyviams buvo pristatytos ir didžiausio Europoje verslo paramos tinklo teikiamos viešosios paslaugos, skirtos mažo ir vidutinio dydžio įmonių konkurencingumo didinimui ir plėtrai į užsienio rinkas, taip pat platinama Europos verslo ir inovacijų tinklo parengta verslui aktuali metodinė informacija bei informuojama apie galimybę sekti naujienas užsiprenumeravus nemokamą naujienlaikraštį – „Europos verslo ir inovacijų tinklo žinios“.
Kaip paskata vadovams ir darbuotojams aktyviai bendradarbiauti didinant darbuotojų saugą ir gerinant jų sveikatą – Europos geros praktikos apdovanojimai, skiriami įmonėms arba organizacijoms už išskirtinius ir leidžiančius įdiegti naujoves laimėjimus. Tai šios europinės kampanijos dalis. Kiekviena valstybė Europos apdovanojimams gali siųsti 2 atrinktas geriausių pavyzdžių paraiškas.
Europos geros praktikos apdovanojimų Lietuvos vertinimo komisija nutarė Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros komisijos vertinimui teikti UAB „Saint Gobain statybos gaminiai“ ir UAB „Coca Cola HBC Lietuva“ pateiktus pavyzdžius. Europos geros praktikos apdovanojimų nugalėtojai bus paskelbti 2013 m. balandžio mėnesį.
Kampanija tęsiasi
Europos saugių darbo vietų kampanija „Bendromis jėgomis mažinkime riziką darbe“ dar tik įpusėjo – ir kitąmet bus rengiami įvairūs renginiai, seminarai, platinama informacija.
Norinčius daugiau sužinoti apie šią kampaniją kviečiame apsilankyti jos interneto svetainėje adresu: www.healthy-workplaces.eu
Nemokamą naujienlaikraštį „Europos verslo ir inovacijų tinklo žinios“ galima užsiprenumeruoti tinklalapyje www.paramaverslui.eu.

 

Informaciją parengė:
Nerita Šot
Valstybinė darbo inspekcija
Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros Lietuvos ryšių punkto koordinatorė

 

Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas