Tarptautinės mokslo programos – puiki galimybė finansuoti mokslinius tyrimus ir įmonių technologinę plėtrą

2013 m. bus paskutiniai Europos Sąjungos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos įgyvendinimo metai. Siekiant paskatinti įmones teikti paraiškas ir projektus finansavimui pagal paskutinius šios programos kvietimus, Europos verslo ir inovacijų tinklas (Enterprise Europe Network), veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, kartu su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 2012 m. lapkričio 19 d. surengė nemokamą seminarą „Tarptautinės mokslo programos – kas naujo?“
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Tarptautinių programų skyriaus vyr. specialistai Raimonda Petkevičienė ir dr. Viktoras Mongirdas renginio dalyviams pristatė galiojančius 7-osios bendrosios programos (7BP) kvietimus, kvietimą teikti paraiškas bendriems Lietuvos ir Izraelio įmonių inicijuojamiems projektams pramoninių mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros srityje, taip pat papasakojo apie įvairias partnerių paieškos galimybes. L. e. p. Tarptautinių programų skyriaus vedėja Anzelma Ūselienė pristatė pagrindinius 7BP projektų reikalavimus ir finansinę priemonę, skirtą tarptautinių renginių ir konsorciumo susitikimų finansavimui.
Įmonės kviečiamos pasinaudoti mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo galimybėmis, kurias iki 2013 m. vis dar siūlo 7-oji bendroji programa, o nuo 2014 m. aktyviai dalyvauti naujoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje HORIZONTAS 2020, kuri pasiūlys daug naujovių ir galimybių mažoms ir vidutinėms įmonėms.
Pranešimai:
„7BP programa: galiojantys kvietimai teikti paraiškas“ – dr. Viktoras Mongirdas, Tarptautinių programų skyriaus vyr. specialistas, MITA
„Paraiškų rengimo 7BP projektams išlaidų kompensavimas“ – Raimonda Petkevičienė, Tarptautinių programų skyriaus vyr. specialistė, MITA
„Reikalavimai 7BP projektams. 7BP paraiškos struktūra“ – Anzelma Ūselienė, l.e.p. Tarptautinių programų skyriaus vedėja, MITA
„Partnerių paieška 7BP“ – dr. Viktoras Mongirdas, Tarptautinių programų skyriaus vyr. specialistas, MITA
„Eureka“ programa: galimybės verslui Lietuvos Izraelio II-ame kvietime teikti paraiškas“ – Raimonda Petkevičienė, Tarptautinių programų skyriaus vyr. specialistė, MITA
„7-oji bendroji programa. Teminė sritis Maistas, žemės ūkis ir žuvininkystė bei biotechnologijos: aktuali informacija“ – Raimonda Petkevičienė, Tarptautinių programų skyriaus vyr. specialistė, MITA