190-ties Europos regionų palyginimas inovacijų srityje

Inovacijos yra pagrindinė ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo varomoji jėga. „Regioninių inovacijų švieslentė 2012“ pateikia palyginamąją analizę apie Europos regionų veiklą inovacijų srityje.  

Ataskaita apima 190 regionų visoje Europos Sąjungoje, Kroatijoje, Norvegijoje ir Šveicarijoje. Regioninių inovacijų rezultatų suvestinė yra parengta pagal Inovacijų sąjungos švieslentės (IP/12/102) metodiką.

„Regioninių inovacijų švieslentė 2012“ suskirsto Europos regionus į keturias inovacijų grupes: 41 regionas – vadinami „inovacijų lyderiai“, 58 regionai – „inovacijų sekėjai“, 39 regionai – „nuosaikūs novatoriai“ ir 52 regionai – „kuklūs novatoriai“.

Inovacijų rezultatai labiau skiriasi regioniniu nei nacionaliniu lygiu

Rezultatai rodo, kad regionų inovacinės veiklos įvairovė yra didelė ne tik visos Europos mastu, bet ir atskirose valstybėse narėse. Dauguma Europos valstybių pagal inovacijų veiklą turi skirtingo lygio regionus. Labiausiai pažangūs pavyzdžiai yra Prancūzija ir Portugalija: abiejų šių šalių regionų, įskaitant jų užjūrio teritorijas, inovacijų veikla vertinama nuo „inovacijų lyderių“ iki „kuklių novatorių“. Kitos šalys, kurių ypač dideli inovacijų skirtumai, yra Čekija, Suomija, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Ispanija, Švedija ir Jungtinė Karalystė: kiekviena iš šių šalių turi bent po vieną regioną 3-jose skirtingose inovacijų grupėse. Vienodžiausios šalys – Graikija, Vengrija, Lenkija ir Slovakija – priskiriamos „inovacijų sekėjų“ grupei, kur visi regionai, išskyrus vieną, yra vienodi. Panaši situacija yra Rumunijoje ir Bulgarijoje, kur dauguma ar visi regionai priklauso „kuklių novatorių“ grupei.

Išsamiau: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6264&lang=en