Naujas veiksmų planas internetinių azartinių lošimų srityje

Internetiniai azartiniai lošimai yra viena sparčiausiai augančių verslo sričių Europos Sąjungoje (ES), kurios metinis augimas siekia 15 proc. ir, vertinama, kad 2015 metais šio verslo pajamos sieks 13 milijardų eurų. Šiandien daugiau kaip 6,8 milijonai žmonių yra įsitraukę į internetinius azartinius lošimus, įskaitant sporto lažybas, pokerį, loterijas. Tačiau be žinomų svetainių yra tūkstančiai neregistruotų lošimo svetainių, dažniausiai įsikūrusių už ES ribų, kurios kelia riziką dėl sukčiavimo ir pinigų plovimo.

ES internetiniai azartiniai lošimai yra reguliuojami nacionaliniais teisės aktais. Nepaisant to, kad valstybės narės privalo laikytis ES taisyklių, iš tikrųjų valstybės gali apriboti ar sumažinti tam tikrų paslaugų teikimą, siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Vis daugiau šalių, siekdamos panaikinti reguliavimo spragas, peržiūri nacionalinės teisės aktus. Tačiau internetinių azartinių lošimų tarpvalstybinis aspektas reiškia, kad valstybės narės negali spręsti problemų vienos.

Europos Komisija pasiūlė veiksmų planą ir priemones ateinantiems dvejiems metams (komunikatas COM (2012) 596), kaip apsaugoti vaikus ir kitas pažeidžiamas grupes. Šiuo dokumentu siekiama išaiškinti internetinių azartinių žaidimų reguliavimą ir skatinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, tačiau Komisija nesiūlo bendrų teisės aktų, taikomų visoms ES narėms.

Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1135_en.htm?locale=en