Mažų ir vidutinių įmonių standartizacijos priemonių rinkinys

Europos standartizacijos įstaigos CEN ir CENELEC savo tinklalapyje pristatė naują skyrių, kuriuo siekiama skatinti mažas ir vidutines įmones (MVĮ) naudoti standartus. „Sprendimų priemonės MVĮ“ (angl. SME Toolbox of Solutions) padeda įmonėms gauti informaciją apie standartus bei atskleidžia naujų standartų kūrimo galimybes. Daugiau informacijos, įskaitant ir naudingas nuorodas, pateikiama pranešime spaudai:ftp://ftp.cencenelec.eu/EN/News/PR/PR-2012-17.pdf

 

Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas