Vadovų mokymų programa Japonijoje ir Korėjoje: teikite paraiškas 2013 m. mokymų ciklui

Po sėkmingos beveik 50 kandidatų atrankos į 2012 m. vadovų mokymų programą (VMP), kuri pradėjo šį mėnesį, šiuo metu priimamos paraiškos 2013 m. mokymų ciklui pagal šią prestižinę verslo paramos ir vadovų mokymo programą.

Japonija ir Korėja Europos įmonėms siūlo dideles augimo galimybes, ypač atsižvelgiant į ES plataus užmojo prekybos su šiomis šalimis strategiją. VMP padeda įmonės ir jų vadovams tobulinti savo žinias šiose šalyse, kad jie galėtų veikti šiose rinkose mažiausiomis sąnaudomis.

ES remia visą mokymų kursą ir kiekvienam dalyviui suteikia 26 400 eurų per metus stipendiją Japonijoje ir 24 000 eurų – Korėjoje. Remiamos bendrovės yra skatinamos prisidėti prie jų vadovų – VMP dalyvių pragyvenimo išlaidų.

ES įmonių vadovai yra kviečiami teikti paraiškas internetu iki 2013 m. Gegužės 31 d. Mokymų ciklas vyks nuo 2013m. lapkričio iki 2014 m. lapkričio Mokymų programoje Japonijoje yra 45 laisvos vietos, Korėjoje – 15.

Daugiau informacijos: http://www.euetp.eu