Nauja moduliavimo forma - smulki grupelė aliuminio atomų gali greitai atskirti gryną vandenilį iš vandens. Skirtingų medžiagų molekulės tarpusavyje sąveikaudamos duoda neįtikėtiną rezultatą, kurio dėka mokslininkai plėtoja idėją išgauti gryną vandenilį, kuris būtų naudojamas kaip kuras. Daugelis energijos ekspertų įsitikinę, kad vandenilis idealus kuras, nes maišant jį su deguonimi gaunamas tik energija ir vanduo. Tačiau transportuoti ir saugoti gryną vandenilį yra didelis iššūkis ir dabartiniai saugumo metodai pareikalauja didesnių energijos išteklių, nei paties vandenilio naudingumas. Be to, šiandieną energija išgaunama iš

Europos kampanija ,,Saugi darbo vieta. Naudinga jums. Naudinga verslui“ PRIEŠ SUKRUNTANT STATYBOMS Kaip šių metų pradžioje pranešė Valstybinė darbo inspekcija, Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros iniciatyva šiais metais prasideda Europos kampanija, skirta saugiai techninei priežiūrai „Saugi darbo vieta. Naudinga Jums. Naudinga verslui“. Saugios techninės priežiūros kampanija apims 2010-2011 metų laikotarpį ir dalyvius iš daugiau kaip 30 valstybių, tarp jų – iš visų Europos Sąjungos valstybių narių. Jos metu bus akcentuojama techninės priežiūros svarba užtikrinant saugias ir sveikas darbo vietas. Šia kampanija siekiama

Dauguma ES valstybių narių iki 2008 metų nuolat gerino savo rezultatus inovacijų srityje. Tačiau, remiantis 2009 metų Europos naujovių kūrimo ir diegimo suvestine (EIS), ši ekonominė krizė gali sutrukdyti šiam procesui. Įvairūs ženklai rodo, kad labiausiai inovacijų diegimas sumažės valstybėse narėse, kurios iki krizės buvo mažiau inovatyvios. Be to, naujausia statistika rodo, kad ES sunku pasivyti JAV inovacijų srityje, nors ji ir išlieka lydere tarp augančių Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos rinkų, nepaisant Kinijos sparčios pažangos. 2009 metų Europos naujovių kūrimo

Keturiasdešimt trims su dujomis ir elektros energija susijusiems projektams bus skirta 2,3 mlrd. eurų – daugiausiai lėšų nei ES yra kada nors skyrusi energetikos infrastruktūrai vienu metu. Finansavimas skiriamas 31 dujotiekių projektui, be kita ko – nuo Kaspijos jūros regiono ir Turkijos iki Austrijos įgyvendinamam projektui „Nabucco“ bei nuo Alžyro per Sardiniją iki Italijos šiaurės nusidrieksiančio dujotiekio „Galsi“ projektui. Dvylika kitų projektų siekiama modernizuoti elektros tinklų jungtis ir su platesniu ES energetikos tinklu sujungti jo pakraščiuose esančias šalis – Airiją, Maltą,

Delsimas pripažinti užsienyje gautą diplomą ar įgytą kvalifikaciją, perkelti jūsų įgytas teises į sveikatos apsaugą, nenoras išduoti leidimą gyventi, dirbti ar kitą dokumentą, atsisakymas mokėti pašalpą ar pensiją, jūsų plėtojamam verslui kuriami barjerai – SOLVIT centrai yra įsipareigoję surasti konkrečius sprendimus per dešimties savaičių laikotarpį. SOLVIT – vidaus rinkos problemų sprendimo tinklas, nepagrįstas kliūtis padedantis įveikti svečioje ES valstybėje gyvenantiems europiečiams ar užsienyje verslą plėtojančioms įmonėms. Nors ES veikia daugiau kaip 700 trečiųjų šalių organizacijų, priimančių vartotojų skundus, jų veiklos procedūros labai

Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklas) dėka, Lietuvos įmonės gali įsitraukti į Europos politikos formavimo procesus naudojantis verslo konsultacijų ir SME Feedback paslaugomis. Verslo konsultacijų tikslas yra surinkti iš MVĮ (mažos, vidutinės įmonės) informaciją apie būsimus įstatymus ir atlikti išankstinį įstatymų poveikio MVĮ vertinimą dar ruošimo stadijoje. Todėl Lietuvos įmonės kviečiame dalyvauti Enterprise Europe Network organizuojamose verslo konsultacijose, kurios yra skirtos nuomonės apie ES teisės aktus, iniciatyvas ir reglamentavimą ES vidaus rinkoje išreiškimui. Verslo konsultacijų temos bus skelbiamos mūsų

Kovo 3 d. Europos Komisija priėmė 2020 m. Europos strategiją, kad išeitume iš krizės, o ES ekonomika pasirengtų ateinančiam dešimtmečiui. Komisija nustatė tris pagrindinius augimo orientyrus, kuriems pasiekti reikės imtis konkrečių ES ir nacionalinio lygmens veiksmų: pažangus augimas (žinių, inovacijų, švietimo ir skaitmeninės visuomenės skatinimas), tvarus augimas (siekti, kad mūsų gamybos sektorius tausiau naudotų išteklius ir kartu didėtų mūsų konkurencingumas) ir integracinis augimas (didinti įvairių visuomenės sluoksnių dalyvavimą darbo rinkoje, skatinti įgyti įgūdžių, kovoti su skurdu). Kovai dėl augimo ir

Lietuvos verslo įmonės kviečiamos pasiskelbti inovatyvių įmonių kataloge „Gateway to Innovation in Lithuania 2010“. Prisistatymas kataloge suteikia galimybes parodyti savo inovacinį potencialą užsienio rinkai, susirasti naujų klientų bei tarptautinių partnerių bendriems projektams. Lietuvos inovatyvių įmonių katalogas yra prieinamas internetu (www.gate2inno.lt) bei kasmet išleidžiama katalogo CD versija. Jau penktus metus leidžiamas CD yra išsiunčiamas Lietuvos ambasadoms užsienyje bei užsienio atstovybėms mūsų šalyje. Elektroninis leidinys taip pat platinamas per Europos Sąjungos verslo paramos institucijas, muges, konferencijas ir kitus renginius. 2009 m. katalogo internetinėje svetainėje apsilankė

Sunkmečiui išryškinus ne tik nedarbo skaudulius, bet ir rinkos poreikius tenkinančio išsilavinimo ir persikvalifikavimo svarbą, o darbo vietos visam gyvenimui idėjai pamažu tampant anachronizmu, Europa siekia išjudinti akademinio ir verslo pasaulio dialogą. Į universitetų ir įmonių bendradarbiavimo perspektyvas pažvelgta vasario pabaigoje EP Kultūros ir švietimo komiteto surengtuose klausymuose. Klausymai surengti siekiant išgirsti politikų, akademikų, studentų ir verslininkų nuomonę dėl Europos universitetų ateities. Pálo Schmitto (Europos liaudies partija, Vengrija) rengiamą pranešimą dėl universitetų ir įmonių dialogo bei naujosios Europos universitetų modernizavimo partnerystės Kultūros