Vidaus rinka: teorija ir praktika

Delsimas pripažinti užsienyje gautą diplomą ar įgytą kvalifikaciją, perkelti jūsų įgytas teises į sveikatos apsaugą, nenoras išduoti leidimą gyventi, dirbti ar kitą dokumentą, atsisakymas mokėti pašalpą ar pensiją, jūsų plėtojamam verslui kuriami barjerai – SOLVIT centrai yra įsipareigoję surasti konkrečius sprendimus per dešimties savaičių laikotarpį.

SOLVIT – vidaus rinkos problemų sprendimo tinklas, nepagrįstas kliūtis padedantis įveikti svečioje ES valstybėje gyvenantiems europiečiams ar užsienyje verslą plėtojančioms įmonėms.

Nors ES veikia daugiau kaip 700 trečiųjų šalių organizacijų, priimančių vartotojų skundus, jų veiklos procedūros labai skiriasi. Skundų tyrimo institucijos raginamos laikytis suderintos vartotojų skundų klasifikavimo ir pranešimo apie juos metodikos, o į Vartotojų rinkų rezultatų suvestinę siūloma įtraukti papildomus rodiklius, leisiančius parengti išsamesnę vartotojų apsaugos strategiją. Vartotojų ombudsmeno pareigybės neturinčios valstybės raginamos apmąstyti šios institucijos steigimo galimybę.

Europarlamentarai Komisiją ragina nuolat tobulinti skubaus įspėjimo sistemą RAPEX, leidžiančią iš ES rinkos pašalinti nekokybiškas ir pavojingas prekes. Būtent RAPEX dėka parduotuvių lentynose neliko nesaugių žaislų ir kalėdinių girliandų.

Europarlamentarai ragina vidaus rinkos rezultatų suvestinę, SOLVIT pranešimą, Piliečių konsultavimo tarnybos ir vartotojų rinkų rezultatų suvestinę kasmet skelbti vienu metu. Pasak jų, tai leistų geriau koordinuoti darbą ir susidaryti bendrą pokyčių vidaus rinkoje vaizdą.

Daugiau informacijos: http://www.europarl.europa.eu