ES skiria visų laikų didžiausią finansinę paramą energetikai

Keturiasdešimt trims su dujomis ir elektros energija susijusiems projektams bus skirta 2,3 mlrd. eurų – daugiausiai lėšų nei ES yra kada nors skyrusi energetikos infrastruktūrai vienu metu.

Finansavimas skiriamas 31 dujotiekių projektui, be kita ko – nuo Kaspijos jūros regiono ir Turkijos iki Austrijos įgyvendinamam projektui „Nabucco“ bei nuo Alžyro per Sardiniją iki Italijos šiaurės nusidrieksiančio dujotiekio „Galsi“ projektui. Dvylika kitų projektų siekiama modernizuoti elektros tinklų jungtis ir su platesniu ES energetikos tinklu sujungti jo pakraščiuose esančias šalis – Airiją, Maltą, Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Šiam priemonių rinkiniui skiriamos likusios lėšos iš tų 3,98 mlrd. eurų, kuriuos ES atidėjo ekonomikos nuosmukio metu ir kuriais siekta paskatinti ekonomikos augimą. Tikimasi, kad vykdant projektus bus kuriamos darbo vietos ir padėta mažosioms, visų pirma statybų ir paslaugų sektorių, įmonėms išgyventi sunkiais laikais. ES skirtos pradinės lėšos gali pritraukti iki 22 mlrd. eurų privačių investicijų.

Naujojo už energetiką atsakingo Komisijos nario Güntherio Oettingerio teigimu, projektai padės įvairinti dujų importą ir gerinti energijos tiekimą tarp Europos šalių.
Daugiau informacijos: http://ec.europa.eu