Lietuvos verslas ir mokslas turi unikalią galimybę pasiūlyti naujų sprendimų Europos kosmoso pramonei

Europos kosmoso agentūra (EKA) Lietuvos verslo ir mokslo atstovus jau antrą kartą kviečia teikti paraiškas pagal Lietuvai skirtą kvietimą. Per dvejus metus gali būti finansuota technologijų, edukacijos ir mokslo projektų už 2 mln. eurų. Paraiškas galima teikti iki š. m. birželio 27 d. „Skatiname šalies įmones ir universitetų atstovus aktyviai dalyvauti Europos kosmoso agentūros programose. Tikimės, kad šis dalyvavimas iš esmės prisidės prie aerokosmoso sektoriaus Lietuvoje plėtros. Bendradarbiaudamas su Europos kosmoso agentūra Lietuvos verslas ir mokslas turi unikalią galimybę praplėsti veiklos

Bus gerinamos sąlygos įsteigtoms naujoms įmonėms

Siekdama pagerinti naujai steigiamoms ir sparčiai augančioms įmonėms verslo aplinką Europos mastu, Europos Komisija (EK) paskelbė viešąsias konsultacijas ir kviečia pareikšti nuomonę. EK ketina parengti įsteigtų naujų įmonių iniciatyvą, kurios tikslas – pagerinti sąlygas Europos Sąjungoje (ES) šioms įmonėms. Iniciatyvą EK 2015 m. rudenį pristatė bendrosios rinkos strategijoje, kurią šiuo metu įgyvendina, kad būtų kuo efektyviau išnaudojamas visas ES bendrosios rinkos potencialas. Šiose konsultacijose siekiama išsiaiškinti klausimus, susijusius su visomis verslo gyvavimo ciklo fazėmis nuo verslo idėjos iki pasitraukimo iš rinkos. Konsultacijų

Mėsos ir pieno gaminių kilmė jų pakuotėse turi būti žymima ne savanoriškai, o privalomai, ketvirtadienį priimtoje rezoliucijoje pažymėjo Europos Parlamentas (EP). Jo narių įsitikinimu, tai padarytų maisto tiekimo grandinę skaidresnę, nes leistų atsekti mėsos ar pieno tiekėjus, o kartu sugrąžintų smukusį vartotojų pasitikėjimą. Europos Komisija raginama pasiūlyti taisykles, kurios įpareigotų žymėti visų pieno ir mėsos produktų kilmę. Šiuo metu ES privaloma žymėti tik šviežios jautienos bei importuojamos paukštienos kilmę. Siekdami užtikrinti daugiau skaidrumo maisto grandinėje ir geriau informuoti vartotojus, EP nariai siūlo

Ketvirtadienį Europos Parlamentas (EP) patvirtino taisykles, kurios supaprastins geležinkelių operatorių saugos sertifikatų ir geležinkelio transporto priemonių leidimų išdavimą. Tai leis atpiginti lokomotyvų ir riedmenų sertifikavimą įmonėms, kurios ketina veikti keliose ES valstybėse. Europarlamentarai pritarė techninei geležinkelių teisės aktų rinkinio daliai, kuri apima geležinkelių sistemos sąveiką, saugą ir ES geležinkelio agentūros veiklą. Dėl politinės dalies, kuria nustatomos ES geležinkelių rinkos liberalizavimo sąlygos, EP nariai apsispręs šių metų rudenį. Įgyvendinus reformą, operatoriams bei riedmenų gamintojams nebereikės prašyti saugos sertifikatų ar leidimų kiekvienoje ES valstybėje

Antradienį europarlamentarai pritarė naujam ketverių metų trukmės ES ir Mauritanijos žvejybos protokolui, kuris suteiks galimybę ES, taigi ir Lietuvos, laivams žvejoti Mauritanijos vandenyse vėžiagyvius, tunus ar pelagines žuvis. Savo ruožtų ES įsipareigojo Mauritanijai kasmet skirti 59 mln. eurų paramą ir padėti šalies žvejybos sektoriui. 2006 m. sudarytas ES ir Mauritanijos žvejybos susitarimas po kelių pratęsimų baigė galioti 2014 m. pabaigoje. Vėliau sekusios ilgos abiejų pusių derybos baigėsi sėkmingai: pernai lapkritį buvo pasirašytas naujas žvejybos protokolas, kuris suteikė galimybę Ispanijos, Italijos, Portugalijos,

Balandžio 25 d. Europos Komisija paskelbė naujus duomenis, rodančius, kad 2015 m. įvairiose ES valstybėse narėse paskelbta apie daugiau kaip 2 000 pavojingų produktų. Nemažų sunkumų kelia tai, kad daugėja internetu iš trečiųjų šalių įsigyjamų produktų. Komisija, ES valstybės narės ir įmonės siekia užtikrinti, kad vartotojams pavojų keliančios prekės būtų pašalintos iš Europos rinkos. „Skubaus perspėjimo sistema padėjo koordinuoti vartotojų apsaugos institucijų veiksmus ir pašalinti pavojingus produktus iš įvairių Europos šalių rinkų. Dar laukia dvi svarbios veiklos sritys: internetu įsigyjami produktai, paštu atkeliaujantys į

Siekdama pagerinti darbuotojų apsaugą nuo vėžį sukeliančių cheminių medžiagų, Komisija gegužės 13 d. pasiūlė keistiKancerogenų ir mutagenų direktyvą. Konkrečiai -  mažinti ekspoziciją 13 vėžį sukeliančių cheminių medžiagų, įtraukdama naujas arba pakeistas jų ribines vertes į šią direktyvą. Dėl to, kad vienų kancerogenų ribinės vertės darbo aplinkoje nėra nustatytos ES lygiu, o kitų nustatytos didelės, ES darbuotojai nėra tinkamai apsaugoti ir galimos neigiamos pasekmės vidaus rinkai. Esant tokiai padėčiai įmonės, esančios ne tokias griežtas normas taikančiose valstybėse narėse (kuriose ribinės vertės darbo aplinkoje nėra

ES investicijos – užsienio investuotojų inovatyviems projektams

Ūkio ministerija kviečia užsienio investuotojus ar Lietuvoje veikiančių užsienio investuotojų įmones teikti paraiškas Europos Sąjungos (ES) investicijoms gauti vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklą, kurti ar plėsti įmonės šios srities infrastuktūrą, diegti inovacijas. Antruoju „Smart Invest Lt+“ kvietimu bus paskirstyta 5 mln. eurų. „Pagal priemonę „Smart Invest Lt+“ šalyje plėtojantiems veiklą užsienio investuotojams bus finansuojamas mokslinės įrangos įsigijimas, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas, personalo išlaikymas, reikalingų medžiagų, patentų ir licencijų įsigijimas. Ši priemonė padės šalyje pritraukti užsienio investicijų,

Naujų eksporto rinkų paieškai Ūkio ministerija paskirstys 3,6 mln. eurų

Siekdama padėti verslui rasti naujų eksporto rinkų, Ūkio ministerija kviečia verslo klasterio koordinatorius, kuriais gali būti viena iš verslo klasterio įmonių – labai maža, maža ir vidutinė įmonė (MVĮ), taip pat verslo asociacija, prekybos, pramonės ir amatų rūmai, teikti paraiškas pagal priemonę „Verslo klasteris LT“ Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų investicijoms gauti. Įmonių grupėms, nutarusioms veikti kartu, įvairioms eksporto rinkų paieškos veikloms bus paskirstyta 3,6 mln. eurų. „Ši priemonė sukurta, atsižvelgiant į verslui kilusius iššūkius eksportuojant savo prekes ir paslaugas. Todėl