Lietuvos laivai turės galimybę žvejoti Mauritanijos vandenyse

Antradienį europarlamentarai pritarė naujam ketverių metų trukmės ES ir Mauritanijos žvejybos protokolui, kuris suteiks galimybę ES, taigi ir Lietuvos, laivams žvejoti Mauritanijos vandenyse vėžiagyvius, tunus ar pelagines žuvis. Savo ruožtų ES įsipareigojo Mauritanijai kasmet skirti 59 mln. eurų paramą ir padėti šalies žvejybos sektoriui.

2006 m. sudarytas ES ir Mauritanijos žvejybos susitarimas po kelių pratęsimų baigė galioti 2014 m. pabaigoje. Vėliau sekusios ilgos abiejų pusių derybos baigėsi sėkmingai: pernai lapkritį buvo pasirašytas naujas žvejybos protokolas, kuris suteikė galimybę Ispanijos, Italijos, Portugalijos, Prancūzijos, Vokietijos, Latvijos, Lietuvos, Nyderlandų, Lenkijos, Jungtinės Karalystės ir Airijos laivams žvejoti Mauritanijos vandenyse dar ketverius metus.

Pagal jį ES kasmet galės sugauti 247 500 tonų pelaginių žuvų, iš kurių 58 tūkst. tonų kvota skirta Lietuvos laivams.

Susitarimui pritarė 585 EP nariai, 41 nepritarė, o 41 susilaikė.