Naujų eksporto rinkų paieškai Ūkio ministerija paskirstys 3,6 mln. eurų

Naujų eksporto rinkų paieškai Ūkio ministerija paskirstys 3,6 mln. eurųSiekdama padėti verslui rasti naujų eksporto rinkų, Ūkio ministerija kviečia verslo klasterio koordinatorius, kuriais gali būti viena iš verslo klasterio įmonių – labai maža, maža ir vidutinė įmonė (MVĮ), taip pat verslo asociacija, prekybos, pramonės ir amatų rūmai, teikti paraiškas pagal priemonę „Verslo klasteris LT“ Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų investicijoms gauti. Įmonių grupėms, nutarusioms veikti kartu, įvairioms eksporto rinkų paieškos veikloms bus paskirstyta 3,6 mln. eurų.

„Ši priemonė sukurta, atsižvelgiant į verslui kilusius iššūkius eksportuojant savo prekes ir paslaugas. Todėl kviečiu verslą, susitelkus į grupes, pasinaudoti ES investicijomis įsitraukti į tarptautines tinklų grandines, siekiant rasti savo produkcijai naujų eksporto rinkų“, – sako ūkio ministras Evaldas Gustas.

Pasak ūkio ministro, bus finansuojamos tokios įmonių grupių (klasterių) su eksporto paieška susijusios veiklos kaip narystė tarptautiniuose tinkluose, rinkodaros priemonių, skirtų įmonių grupės paslaugų ir produktų žinomumui didinti, naujiems nariams pritraukti ar įsilieti į tarptautinius tinklus, rengimas ir kita.

Paraiškas gali teikti ir asociacijos, vienijančios turizmo verslus plėtojančias MVĮ, kurios galėtų užsienio rinkose pristatyti tiek savo teikiamas kompleksines arba specializuotas turizmo paslaugas, tiek kartu ir Lietuvos turizmo išteklių potencialą.

Verslo klasterį turi sudaryti ne mažiau kaip 5 savarankiškos MVĮ. Iki paraiškos pateikimo pareiškėjas ir visi projekto partneriai turi būti sudarę jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Projekto partnerėmis gali būti verslo klasterio narės – MVĮ.

Ne mažiau negu 2 verslo klasterio nariai turi veikti ne trumpiau kaip vienerius metus iki paraiškos pateikimo ir kiekvieno jų metinės pajamos turi būti ne mažesnės kaip 145 000 Eur arba visų klasterio narių bendros metinės pajamos turi būti ne mažesnės kaip 500 000 Eur.

Didžiausia eksporto rinkų paieškos projektui galima gauti finansavimo lėšų suma yra iki 320 000 Eur.

Pareiškėjai, siekiantys gauti ES struktūrinių fondų investicijų pagal priemonę „Verslo klasteris LT“, turi užpildyti paraišką, kurios forma skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, ir pateikti ją VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai iki 2016 m. liepos 22 dienos. Kvietimą galima rasti adresu http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama-1/2014-2020-m/verslo-klasteris-lt.

Iš viso pagal priemonę „Verslo klasteris LT“ 2014–2020 m. numatoma paskirstyti 13,03 mln. eurų ES investicijų.