Geležinkelių bendrovės galės lengviau veikti keliose ES šalyse

Ketvirtadienį Europos Parlamentas (EP) patvirtino taisykles, kurios supaprastins geležinkelių operatorių saugos sertifikatų ir geležinkelio transporto priemonių leidimų išdavimą. Tai leis atpiginti lokomotyvų ir riedmenų sertifikavimą įmonėms, kurios ketina veikti keliose ES valstybėse.

Europarlamentarai pritarė techninei geležinkelių teisės aktų rinkinio daliai, kuri apima geležinkelių sistemos sąveiką, saugą ir ES geležinkelio agentūros veiklą. Dėl politinės dalies, kuria nustatomos ES geležinkelių rinkos liberalizavimo sąlygos, EP nariai apsispręs šių metų rudenį.

Įgyvendinus reformą, operatoriams bei riedmenų gamintojams nebereikės prašyti saugos sertifikatų ar leidimų kiekvienoje ES valstybėje – juos išduos Europos geležinkelių agentūra. Ji turės sukurti vieno langelio principu veikiančią informacinę sistemą šiems prašymams priimti. Tai atpigins ir pagreitins šią procedūrą, kuri šiuo metu gali trukti iki dvejų metų.

Tie operatoriai ar gamintojai, kurie planuoja vykdyti veiklą tik vienoje valstybėje, galės rinktis, kas nagrinės jų prašymą dėl saugos sertifikatų bei leidimų: kompetentinga nacionalinė institucija ar Europos geležinkelio agentūra.

Europos geležinkelių agentūra sertifikatų ir leidimų išdavimo užduotis perims per trejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo, o prireikus atskiros ES valstybės turės teisę nuspręsti dar vienerius metus taikyti dabartinę sistemą.

Su papildoma informacija galite susipažinti šioje pažymoje.