ES investicijos – užsienio investuotojų inovatyviems projektams

ES investicijos – užsienio investuotojų inovatyviems projektamsŪkio ministerija kviečia užsienio investuotojus ar Lietuvoje veikiančių užsienio investuotojų įmones teikti paraiškas Europos Sąjungos (ES) investicijoms gauti vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklą, kurti ar plėsti įmonės šios srities infrastuktūrą, diegti inovacijas. Antruoju „Smart Invest Lt+“ kvietimu bus paskirstyta 5 mln. eurų.

„Pagal priemonę „Smart Invest Lt+“ šalyje plėtojantiems veiklą užsienio investuotojams bus finansuojamas mokslinės įrangos įsigijimas, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas, personalo išlaikymas, reikalingų medžiagų, patentų ir licencijų įsigijimas. Ši priemonė padės šalyje pritraukti užsienio investicijų, sukurti naujų darbo vietų, kurti ir plėtoti inovatyvius projektus“ – sako ūkio ministras Evaldas Gustas.

Daugiau galimybių gauti finansavimą turės tie projektai, kurie įgyvendinimo metu ir trejus metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos planuoja pritraukti daugiau privačių investicijų į mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų sritį pagal sumaniosios specializacijos kryptis.

Pareiškėjai teikdami paraiškas turės nurodyti sumanios specializacijos kryptis, kurioms, jų nuomone, priskiriamas planuojamas vykdyti projektas.

Užsienio investuotojai paraiškas gali teikti iki š. m. rugpjūčio 2 d. Paraiškas gauti finansavimą įmonės turi pateikti VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai (LVPA). Paraiška ir priemonės aprašas skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėjewww.esinvesticijos.lt.

Pagal 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų priemonę „Smart Invest LT+“ pirmuoju kvietimu buvo sulaukta 17 paraiškų gauti 32,14 mln. eurų finansavimą. Šiuo metu vyksta paraiškų vertinimas. Iš viso pagal priemonę „SmartInvest Lt+“ Ūkio ministerija iki 2020 m. paskirstys 37,8 mln. eurų ES investicijų.