Lietuviai aktyviai dalyvavo „Elmia Subcontractor“ verslo kontaktų renginyje

Lietuvos įmonės tęsia sėkmingo dalyvavimo „Elmia Subcontractor“ verslo kontaktų renginyje tradicijas. Jončiopingo mieste, Švedijoje, lapkričio 11-13 d. jau 40 metus iš eilės buvo organizuojama automobilių ir gamybos pramonės įmonėms skirta paroda „Elmia Subcontractor“. Ši paroda yra didžiausia subkontraktoriams skirta paroda Šiaurės Europoje. Parodos metu įmonės ne tik turi galimybę pristatyti savo produkciją dalyviams iš viso pasaulio, bet ir susipažinti su naujausiomis rinkos tendencijomis parodos metu organizuojamose konferencijose, susirasti verslo partnerius „Elmia Subcontractor Connect“ verslo kontaktų renginio metu. Kauno prekybos, pramonės ir amatų

Europos įmonių tinklas (angl. Enterprise Europe Network), veikiantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, siekdamas skatinti įmonių plėtrą užsienio rinkose, 2015 m. lapkričio 18 d. organizavo Vilniuje nemokamą seminarą tema "Eksporto rinkų atrankos metodai: nuo atsitiktinumo iki nuoseklios ir sėkmingos tarptautinės plėtros". Renginio pranešėjas Sigitas Brazinskas pristatė įvairias rinkų analizės bei atrankos priemones ir metodikas pasitelkdamas savo asmeninę patirtį, atliktus tyrimus ir įvairius informacijos šaltinius. Seminaro metu buvo diskutuojama, aptariami konkretūs atvejai bei atliekamos grupinės užduotys. Seminare dalyvavo įvairių gamybos sektorių, prekybos

Spalio mėn. Europos Komisija pristatė naują prekybos ir investicijų strategiją - komunikatą, pavadintą „Prekyba visiems. Atsakingesnės prekybos ir investicijų politikos kūrimas“. Komisija siūlo naująją prekybos politiką grįsti trimis pagrindiniais principais: Užtikrinti, kad prekyba leistų suteikti naujų ekonominių galimybių, pvz. sprendžiant klausimus, susijusius su prekyba paslaugomis ir skaitmenine prekyba; daugiau dėmesio skirti rinkų atvėrimui MVĮ ir prisitaikymui naujose rinkose (pvz. į būsimus prekybos susitarimus bus įtrauktos veiksmingesnės nuostatos dėl MVĮ). Padaryti derybas dėl prekybinių sutarčių atviresnes visuomenės dėmesiui, skelbiant pagrindinius visų derybų tekstus, kaip

Europos Komisija (EK) patvirtino 33 naujas programas, kuriomis siekiama paskatinti žemės ūkio produktų konkurencingumą. Programos, kurių bendra vertė 108 mln. Eur, padės atverti naujas rinkas ES produktams ir padidins jų suvartojimą ES viduje. Finansuojamos priemonės gali būti sudarytos iš įvairaus tipo reklaminių kampanijų, pabrėžiančių ES produktų privalumus, ypač kokybę, maisto saugumą, higieną, maisto naudingumą, ženklinimą, gyvūnų gerovę ir aplinkai draugiškus gamybos

Siekiama užkirsti kelią nesąžiningai konkurencijai dėl mokesčių lengvatų tarptautinėms korporacijoms

Skaičiuojama, kad į ES šalių biudžetus kasmet dėl mokesčių vengimo nesumokama apie 1 trln. eurų. „LuxLeaks“ skandalas atskleidė, kad kai kurios šalys, taikydamos mokestines lengvatas, galėjo padėti tarptautinėms bendrovėms susimažinti mokesčių naštą. Pirmadienio popietę Specialaus sprendimų dėl mokesčių komiteto nariai kartu su keliolikos stambių bendrovių, tokių kaip „Google“, „Coca–Cola“ ir „Ikea“, atstovais aptars priemones didinti mokesčių skaidrumą ir stiprinti kovą su jų slėpimu. Po aštuonis mėnesius trukusio tyrimo Specialusis sprendimų dėl mokesčių komitetas spalio 26 dieną patvirtino rekomendacijas, kaip užtikrinti, kad

EP siekia paprasčiau įteisinti naujoviškus maisto produktus

Trečiadienį Europos Parlamentas balsavo už paprastesnę centralizuotą europinę leidimų naujoviškiems maisto produktams išdavimo tvarką. Nors esminiai šio reglamento principai jau buvo suderinti su ES Taryba, europarlamentarai siekia išlaikyti Parlamento teisę vetuoti naujų produktų licencijavimą. Naujoviški maisto produktai – tai maisto produktai, kurie Europos Sąjungoje nebuvo plačiai vartojami iki 1997 m. gegužės mėn., kai įsigaliojo dabartinis reglamentas. Jie apima maisto produktus, pagamintus naudojant naujus metodus ir technologijas, kaip antai nanotechnologijos, taip pat naujas chemines medžiagas, augalų ekstraktus, grybus, dumblius, dažiklius ar, pavyzdžiui, vabzdžius. Šiuo

Mikrokreditai – į pagalbą norintiems kurti verslą

Mikrokreditai – tai nedidelės paskolos, kurias gali gauti mažos įmonės bei neturtingi žmonės, nepajėgūs gauti banko paskolą. Jie pradėti teikti Pietų Azijoje ir Lotynų Amerikoje 8–ajame dešimtmetyje. Siekiant padidinti mikrokreditų teikimą, ypač dėl krizės susitraukus bankų skolinimui, 2010 metais ES įdiegė Europos mikrofinansų skyrimo priemonę „Progress“. EP Užimtumo komitetas antradienį baluoja dėl pranešimo, kuriuo vertinamas jos įgyvendinimas. „Progress“ gali pasinaudoti darbo rinkoje nedalyvaujantys asmenys, kurie nori pradėti dirbti savarankiškai arba įsteigti labai mažą įmonę, tačiau jiems sudėtinga gauti įprastą kreditą, pvz.,

Siekiama, kad MVĮ būtų lengviau gauti finansavimą, o naujai įsteigtoms įmonėms – sumažinti bendrovių įregistravimo išlaidas

Spalio 28 d. Europos Komisija pristatė veiksmų planą, kuriuo siekiama įgyvendinti Komisijos pirmininko J.-C. Junckerio politinį įsipareigojimą išnaudoti visą bendrosios rinkos potencialą ir užtikrinti, kad ji taptų klestinčios Europos pasaulinėje ekonomikoje impulsu. Veiksmai, dėl kurių susitarta, duos rezultatų toliau išvardytose srityse: MVĮ ir naujai įsteigtos įmonės. Naujai įsteigtos įmonės gali labai prisidėti prie ekonomikos augimo, tačiau nemažai verslininkų išvyksta iš Europos, nes savo novatoriškų idėjų negali įdiegti rinkoje. Dedamos pastangos įgyvendinant Investicijų planą ir kapitalo rinkų sąjungą, kad visoms MVĮ būtų lengviau

Verslo atstovai kviečiami dalyvauti EK programoje „Horizontas 2020“

Europos Komisija patvirtino didžiausios ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ naująsias 2016–2017 m. darbo programas. Pagal naujųjų darbo programų kvietimus teikti paraiškas planuojama investuoti beveik 16 mlrd. eurų į mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros veiklą ir inovacijas. Ūkio ministerija ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia verslo atstovus aktyviai dalyvauti šioje programoje. „Kviečiu verslo atstovus nepraleisti progos ir dalyvauti tarptautiniuose projektuose. Paskelbtas net 51 kvietimas teikti paraiškas įvairiose srityse – nuo ateities ir besikuriančių technologijų, transporto, energetikos, kosmoso, nanotechnologijų, informacinių technologijų,