Europos Komisija pripažįsta socialines inovacijas kaip galingą permainų veiksnį ir naują augimo šaltinį. Šiuo konkursu skatinama pavienius asmenis ir organizacijas kurti novatoriškas verslumo idėjas. Bendrai sutariama, kad dabartiniai augimo modeliai nebetinkami visuomenei, kurioje stygius tapo nauja realybe. Šių metų konkurso tema „Nauji būdai augti“ paskatins dalyvius teikti naujus augimo modelių pavyzdžius, kuriais kuriama ne tik finansinė vertė, bet ir piliečių, valdžios institucijų bei įmonių socialinė pažanga. Konkurso tikslas – suteikti paramą apčiuopiamoms kūrybinėms idėjoms, kurios gali pakeisti Europos ekonomikos ir visuomenės

Kasmet kiekvienas europietis vidutiniškai sunaudoja iki 200 plastikinių maišelių, kurie dažniausiai panaudojami tik kartą, o vėliau išmetami. Jie kelia pavojų aplinkai, nes kenksmingos plastiko dalelės gali patekti į vandens telkinius ar maisto grandinę. Aplinkos komitetas antradienį pritarė siūlymams apriboti plastikinių maišelių naudojimą. Galutinis balsavimas EP plenarinėje sesijoje – balandžio pabaigoje. Pagal naujas taisykles, kurioms dar turi pritari visas Parlamentas, valstybės narės galės pasirinkti vieną iš dviejų ribojimo rodiklių: iki 2019 m. sumažinti kasmet vienam asmeniui tenkančių plastikinių maišelių kiekį bent iki 90,

Ūkio ministras E. Gustas: nuo šiol didesnės galimybės smulkiajam ir vidutiniam verslui pretenduoti į valstybės ir ES paramą

Nuo š. m. balandžio 1 d. įsigaliojo ūkio ministro Evaldo Gusto įsakymu patvirtinta nauja tvarka, pagal kurią skaičiuojamas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų darbuotojų skaičius. Pakeistas skaičiavimo principas sudarys palankesnes sąlygas daugiau verslininkų pasinaudoti valstybės parama ir Europos Sąjungos (ES) investicijomis. „Iki šiol skaičiuojant vidutinį metinį darbuotojų skaičių buvo sumuojami visi įmonės darbuotojai, nepriklausomai nuo jų dirbamo laiko per dieną. Nuo balandžio 1 d. darbuotojas, dirbęs visą darbo dieną, laikomas vienetu, o ne visą darbo dieną dirbantis darbuotojas vertinamas kaip vieneto

Trečiadienio vakarą Europos Parlamentas aptarė Vokietijos sprendimą taikyti minimalaus atlygio taisykles ne tik vietiniams, bet ir užsienio vilkikų vairuotojams. Dalis europarlamentarų tai vadino nesąžininga konkurencija, o kiti ragino kovoti su socialiniu dempingu. Dauguma kalbėjusių EP narių akcentavo būtinybę kovoti su socialiniu dempingu ir užtikrinti sąžiningą konkurenciją tarp vežėjų. Dalis siūlė ES lygiu nustatyti minimalaus atlygio taisykles bei kvietė Europos Komisiją parengti teisės aktus, kurie gintų vairuotojų socialines teises ir darbo sąlygas, taip pat sudaryti taisykles pažeidžiančių įmonių „juodąjį sąrašą“. Kiti EP nariai

Skaitmeninė technologija neatsiejama nuo kasdienybės. Internetas teikia begalę skaitmeninių galimybių: mokytis, žiūrėti filmus, prekiauti, susisiekti su draugais ar gydytoju ir kt. Tačiau ES gyventojams ir įmonėms kasdien kyla įvairiausių kliūčių: geografinis blokavimas, neveiksmingas tarpvalstybinis siuntų paštas arba atsietos e. paslaugos. Skaitmeninės paslaugos pernelyg dažnai ribojamos nacionaline teritorija. J.-C. Junckerio pirmininkaujamos Komisijos prioritetas – pašalinti jas ir sukurti bendrąją skaitmeninę rinką: užtikrinti, kad ES bendrosios rinkos laisvės galiotų ir skaitmeninėje erdvėje, paskatinti ūkio augimą ir darbo vietų kūrimą mūsų žemyne. Komisijos

Europos Komisijos parengta ataskaita atskleidė, kad Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės sutarties (angl. TTIP) nauda smulkioms ir vidutinėms įmonėms bus reikšminga. Ataskaita pristato 2014 m. atlikto smulkių ir vidutinių įmonių tyrimo rezultatus apie įmonėms kylančius iššūkius eksportuojant į JAV ir kartu atspindi naujausius ES smulkių ir vidutinių įmonių eksporto į JAV apimtis. Ataskaitoje teigiama, kad ES smulkių ir vidutinių įmonių eksportas į JAV sudaro net 28 proc. bendro ES eksporto į JAV. Daugiausia eksportuoja maisto produktų, gėrimų, tekstilės ir cheminių medžiagų

Kovo 31 dieną Europos Sąjungoje baigė galioti pieno kvotos, kurios buvo įvestos prieš tris dešimtmečius siekiant išspręsti struktūrinio pertekliaus problemą. Tikimasi, kad jų atsisakymas suteiks ES pienininkams daugiau lankstumo reaguoti į augančią paklausą, ypač pasaulinėje rinkoje. Visgi dalis gamintojų baiminasi, kad šis žingsnis padidins kainų svyravimus ir pakenks jų verslui. Kvotų sistema buvo kritikuojama už tai, jog trukdė ES pienininkams plėsti gamybą siekiant patenkinti didėjančią pasaulinę paklausą. Europos Sąjungoje yra apie 650 tūkst. pieno ūkių, kuriuose dirba 300 tūkst. žmonių, o pieno

Vienas iš Europos įmonių tinklo uždavinių - užtikrinti Lietuvos įmonių bendradarbiavimą su Europos Komisija (EK). Tokiu būdu gerinamos verslo sąlygos, mažinamos biurokratines kliūtys ES vieningoje rinkoje, sudaromos sąlygos įmonėms įtakoti EK priimamus sprendimus, o EK gali gauti informaciją bei įvertinti, kaip veikia ES norminiai aktai ir inicijuoti jų pakeitimus. Kviečiame pasinaudoti šiais EK ir Lietuvos įmonių bendradarbiavimo instrumentais: SME feedback (liet. grįžtamasis smulkaus ir vidutinio verslo ryšys) – Lietuvos įmonės nuolat kviečiamos teikti informaciją apie joms nepalankius, verslą varžančius ES teisės aktus bei jų

ES yra muitų sąjunga. Tai reiškia, kad yra netaikomi jokie tarifai tarp šalių narių ir kad visos šalys turi bendrus įsipareigojimus taikyti vienodą muitų politiką su trečiosiomis šalimis, kurios nepriklauso ES arba ES ekonominei erdvei. Tik prekyboje su trečiosiomis šalimis naudojami terminai eksportas ir importas. ES turi pasirašiusi daugybę susitarimų su šalimis nepriklausančiomis ES. Vienas iš šių susitarimų pliusų yra mažesni tarifai vykdant prekybą. Kita tokių susitarimų dalis apibrėžia tik tam tikrų produktų papildomus tarifus arba tarifines lengvatas, tad prieš pradedant