Europos Komisija ieško socialinių inovacijų kūrėjų, turinčių idėjų konkursui „Nauji būdai augti“

Europos Komisija pripažįsta socialines inovacijas kaip galingą permainų veiksnį ir naują augimo šaltinį. Šiuo konkursu skatinama pavienius asmenis ir organizacijas kurti novatoriškas verslumo idėjas.

Bendrai sutariama, kad dabartiniai augimo modeliai nebetinkami visuomenei, kurioje stygius tapo nauja realybe. Šių metų konkurso tema „Nauji būdai augti“ paskatins dalyvius teikti naujus augimo modelių pavyzdžius, kuriais kuriama ne tik finansinė vertė, bet ir piliečių, valdžios institucijų bei įmonių socialinė pažanga. Konkurso tikslas – suteikti paramą apčiuopiamoms kūrybinėms idėjoms, kurios gali pakeisti Europos ekonomikos ir visuomenės veikimą bei sąveiką.

Idėjų ir projektų, kuriuos Komisija linkusi remti, galimi pavyzdžiai:

  • Bendradarbiavimu grindžiama ekonomika – idėjos, kvestionuojančios išankstines prielaidas, kuriomis paprastai grindžiamas ekonomikos augimas.
  • Tiekimas ir gamyba – idėjos, kvestionuojančios tiekimo grandinės, gamybos ir įgyvendinimo būdus arba naudojimąsi pagrindiniais produktais ir paslaugomis.
  • Naujos technologijos – naujos arba išradingesnį technologijų naudojimą užtikrinančios visuomenei naudingos idėjos.
  • Ateities klausimų, tokių kaip gyventojų senėjimas, klimato kaita ar tvarus aprūpinimas maistu, sprendimo būdai.

Konkurse gali dalyvauti asmenys iš visų Europos Sąjungos valstybių narių ir iš ES bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“ dalyvaujančių šalių. Esminis minėtos programos aspektas – socialinės inovacijos.

Konkursas padės pažangiausioms idėjoms peraugti į konkrečius projektus ir tvarias įmones.

Praėjusių metų konkursui pateiktos 1 254 idėjos.

Perspektyviausios paraiškos bus atrinktos į pusfinalį, o jas pateikusios komandos rugsėjo mėn. bus pakviestos išvystyti idėjų į Socialinių inovacijų akademiją Vienoje.

2015 m. lapkričio mėn. Briuselyje vyksiančioje apdovanojimų ceremonijoje kiekvienam iš trijų veiksmingiausių projektų autorių numatoma skirti 50 000 eurų prizus.

Terminas paraiškoms pateikti – 2015 m. gegužės 8 d., penktadienis, 12.00 val. (Briuselio laiku).

Išsamią informaciją galima rasti adresu http://ec.europa.eu/growth/social-innovation-competition.

Klausimus dėl paraiškų prašome teikti el. paštu info@socialinnovationprize.eu.

Video anonsas: https://youtu.be/Dn4AACeScSs