Ūkio ministras E. Gustas: nuo šiol didesnės galimybės smulkiajam ir vidutiniam verslui pretenduoti į valstybės ir ES paramą

4090_e668a6e8f2b8848c821d7dd49a86f7b1Nuo š. m. balandžio 1 d. įsigaliojo ūkio ministro Evaldo Gusto įsakymu patvirtinta nauja tvarka, pagal kurią skaičiuojamas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų darbuotojų skaičius. Pakeistas skaičiavimo principas sudarys palankesnes sąlygas daugiau verslininkų pasinaudoti valstybės parama ir Europos Sąjungos (ES) investicijomis.

„Iki šiol skaičiuojant vidutinį metinį darbuotojų skaičių buvo sumuojami visi įmonės darbuotojai, nepriklausomai nuo jų dirbamo laiko per dieną. Nuo balandžio 1 d. darbuotojas, dirbęs visą darbo dieną, laikomas vienetu, o ne visą darbo dieną dirbantis darbuotojas vertinamas kaip vieneto dalis“, – sako ūkio ministras E. Gustas.

Pavyzdžiui, įmonė, kurioje dirba 12 darbuotojų po 0,5 etato, iki šiol buvo laikoma maža įmone, o pagal naująją tvarką ji priskiriama labai mažai įmonei ir skaičiuojama, kad joje dirba 6 darbuotojai.

Pasak ūkio ministro, šie pakeitimai darys teigiamą įtaką verslui, prisidės prie verslo aplinkos gerinimo – daugiau smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų galės pasinaudoti valstybės parama, daugiau galimybių gauti ES struktūrinę paramą, nes nuo įmonės dydžio priklauso paramos intensyvumas.

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statusą deklaruoja verslo subjektai, siekiantys gauti valstybės paramą. Jų statusas nustatomas pagal įmonės darbuotojų skaičių ir metines pajamas arba balanse nurodytą turto vertę.

Aprašo pakeitimai padaryti atsižvelgiant į verslo subjektų prašymus ir siekiant suvienodinti nuostatas, susijusias su darbuotojų, dirbančių ne visą darbo dieną, vertinimu, su Europos Komisijos rekomendacija dėl mikroįmonių, mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo.